سيزده آبان در تاريخ انقلاب اسلامي برگي زرين و مقطعي حساس و مناسبتي پرخاطره است.

 

در تاریخ ایران معاصر، 13 آبان سه بار واقعه آفرین بوده است : تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در 13 آبان 1343، روز دانش‌آموز در13 آبان 1357 و تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 که هر یک از نظر اهمیت درجایگاه ویژه ای قرار دارند.

 

در تاریخ جمهوری اسلامی ایران روزهای خاص و به یادماندی بسیار است. روزهایی كه نه تنها در فكر بلكه در روح و قلب ملت ایران حك شده و حتی با گذر روزگاران بسیار هم به دست فراموشی سپرده نمی شود.

 

فارغ از اهمیت این روز در تاریخ معاصر كشورمان، در تمام این خاطرات از سال 1342 به بعد تاثیری از تفکر و اندیشه امام خمینی(ره) مشاهده می شود كه با قدرت مقابل تمام مستکبران ایستاد و آرمان های انقلاب اسلامی را پیش برد..

 

ایستادگی درمقابل استكبار مهمترین درس 13 آبان است. با نگاهی كوتاه به خاطرات روز 13 آبان یك مسئله مهم را می توان مشاهده كرد و آن اینکه در این روز مردم ایران نشان دادند با ایستادگی و مقاومت در مقابل قدرت ها، هر نوع مستكبری را می توان خوار و ذلیل كرد. در واقع مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) نشان دادند چگونه حتی با دست های خالی می توان رعشه بر پیكر تمام زورگویان جهان انداخت.

 

. شناخت ماهیت آمریكا از دیگر دستاوردهای مهم این روز است. در تمام تحولات مربوط به 13 آبان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نشانی از آمریكا و خیانت های آن به مردم ایران مشاهده می شود. چه در ماجرای تبعید امام خمینی (ره) به دلیل سخنرانی علیه قانون قرون وسطایی کاپیتولاسیون و یا سركوب دانش آموزان و همچنین به طور مستقیم در تسخیر لانه جاسوسی.

 

آمریكا به عنوان یك ابر قدرت جهانی سعی دارد نقش و جایگاه خود را در نظام جهانی تثبیت كند. اما این مسائل بیش از هر چیز نمایانگر هویت استکباری این کشور برای مردم ایران و همچنین تمام دنیا بود كه به چه میزان برای رسیدن به اهداف خود دست به هر اقدامی می زند.

 

چه كسی است كه سخنان امام (ره) در این روز فراموش كند كه فرمودند : شما می بینید كه الان مركز فساد آمریكا را جوانها رفته اند و گرفته اند و آمریكایی هایی هم كه در آنجا بوده اند گرفتند و آن لانه فساد را به دست آوردند و آمریكا هم هیچ غلطی نمی تواند بكند.

 

در واقعه 13 آبان 58 اهمیت نقش و حضور مردم در مقاطع بعدی همچون دفاع مقدس بیشتر جلوه گر می شود. مردم در زمان رژیم پهلوی از كوچكترین امكان برای پیگیری سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود محروم بودند. در واقع تمام تلاش شاه و همكاران او این بود که نقش مردم برای همیشه از صحنه تاریخ حذف شود و خود به تنهایی سرنوشت کشور را رقم بزنند. اما مردم در روز 13 آبان نشان دادند كه سیل خروشان ملت می توانند با ایستادگی، سرنوشت زندگی خود را به دست گیرند و اجازه ندهند كه سایر قدرت ها درباره زندگی آنها تصمیم بگیرند.

 

از دیگر آموزه های مهم این رخداد تضمین تداوم راه انقلاب است. همانگونه كه گفته شد امام خمینی(ره) تسخیر لانه جاسوسی را انقلاب دوم نامیدند. اهمیت این موضوع در این است كه امام (ره) نشان داد كه هیچگاه نباید انقلاب اسلامی و اندیشه استکبار ستیزی را یك امر مقطعی دانست بلكه مهم این است که اجازه ندهیم راهی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در مسیر استقلال و آرمانخواهی مردم گشودند، به انحراف كشیده شود.

 

بی شک یوم الله 13 آبان در تاریخ كشور ما روزی ویژه است و باید برای پاسداشت این روز از هیچ كاری فروگذار نكرد ، وظیفه همه ما این است که شكوه این روز تاریخی را پاس بداريم و با همدلی و همزبانی در نظام اسلامی با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق چند باره داشته باشیم.