محمدسالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری تهران که در دوره چهارم نیز در این کمیسیون فعالیت داشت، درباره آخرین گزارش تهیه شده از روند تخریب باغات طی ۱۰ سال گذشته به نکات مهمی اشاره کرد. براین اساس شهرداری تهران از مصوبه برج باغ درآمدی زیادی کسب نکرده است و مجموع از این محل حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

 

مصوبه برج باغات بعد از گذشت یک دهه نشان داد که طرح مناسبی برای صیانت از باغات نیست. ادله حامیان این طرح در دوره چهارم شورای شهر چه بود؟

اعضای شورای شهر تهران در سال ۸۲ مصوبه‌ای تحت عنوان برج باغ، به منظور صیانت و حفاظ از باغات تصویب کردند و ادله آنها این بود که با ممانعت از ساخت و ساز در باغات، مالکان و ذی نفعان با خشک کردن درختان به طرق مختلف از جمله آبیاری نکردن، باغات را از بین می‌برند، لذا با بارگذاری ۳۰درصد از سطح باغ مطابق زیرپهنه طرح تفصیلی در ارتفاع موافقت کردند و حتی یک طبقه تشویقی نیز درنظر گرفته شد زیرا در ارتفاع هزینه ساخت و ساز افزایش می‌يابد. در آن مقطع نگاه درآمدزایی نبود بلکه نگاه، خیرخواهانه برای صیانت از باغات بود اما به دلیل نبود پیوست‌های مطالعاتی جدی، باغات ارزشمند شهر تهران نابود شد زیرا با اجازه بارگذاری در طبقات برای تامین پارکینیگ مورد نیاز گودبرداری بیشتری انجام شد و عملا سطح اشغال ۳۰ درصد به دلیل رمپ و لوپ تا ۴۵ درصد افزایش یافت. در این میان شورای معماری مناطق به ضوابط معماری و شهرسازی طرح تفصیلی توجه چندانی نداشتند و تخلف و انحرافات زیادی در اجرای این مصوبه داشتند که خروجی این تخلفات نابودی باغات بود. با این حال شورای شهر پنجم با همکاری شهرداری تهران آسیب شناسی کرد و گزارشی تهیه شد که بر اساس آن مشخص شد نابودی این باغات جنبه درآمدزایی برای شهر تهران نداشته است.

 

پس با توجه درآمدزا نبودن این طرح می‌توان گفت، مصوبه برج باغ‌ تنها به سود مالکان باغ بوده است؟

درآمد حاصل از این مصوبه کمکی به تامین پروژه‌های عمرانی شهر نکرد و تنها باعث ازبین رفتن باغات شد در این میان مالکان و کسانی که در این باغات ساخت و ساز کردند، سود بردند.

 

طرحی در دوره چهارم شورای شهر توسط عده‌ای برای صیانت از باغات و لغو این مصوبه به صحن آمد و حتی کلیات آن نیز تصویب شد اما جزئیات آن مصوب نشد. چرا اعضا به خصوص مهدی چمران که از طراحان این طرح بود در برابر لغو مصوبه برج باغ‌ مقاومت داشتند؟

کسانی که این مصوبه را تصویب کردند، نمی‌خواستند اینگونه تفسیر و تبیین شود که مصوبه موجب از بین باغات شده است، موافقت با طرح صیانت از باغات در دوره چهارم به معنای تایید تخلفات بود و این موضوع در فضای عمومی منتشر مي‌شد و این از دلایل جدی این مقاومت بود. البته باور آنها این بود که این مصوبه موجب صیانت از باغات شده، در صورتی که اینگونه نبوده است. از سویی بحثی بود که اگر این مصوبه لغو شود حقوق عمومی و مکتسبه کسانی که مجوز دریافت نکرده‌اند از بین‌ می‌رود و فضای اعتراضی ایجاد می‌شد، اما شورای پنجم با تمام تنگناهای مالی و بدهی‌ به افراد حقیقی و حقوقی این مصوبه را لغو کرد و با توجه به همراهی رسانه‌ها و کنش‌گران مشخص شد که این تصمیم شورای پنجم تصمیم درستی بود.

 

می‌توان گفت باغات فدای سیاست‌گذاری سیاسی یک گروه خاص در مدیریت شهری گذشته شدند که حاضر نبودند اشتباه خود را بپذیرند؟

در ابتدا تصور بود که، این مصوبه از باغات صیانت خواهد کرد و فضای برد-برد دارد اما گزارش‌ها نشان از بین رفتن باغات می‌دهد که نشان دهنده سیاست‌گذاری غلط است، سیاست‌گذاری غلطی که از سوی تصمیم ‌گیران آن پذیرش نشد.

 

سیاست گذاری غلط آثار زیانباری بر وضعیت باغات داشته‌؟ در بررسی ‌های صورت گرفته تحلیل و وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی چگونه بوده است؟

بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال ۸۷ تاکنون در مجموع برای ۴۹۳ پلاک با وسعت ۱۲۸هکتار انواع پروانه ساختمانی و همچنین برای ۲۵۹ پلاک با مجموع ۵۱ هکتار، انواع گواهی های احداث عملیات ساختمانی صادر شده است که بیشترین پروانه‌های صادره متعلق به منطقه یک با ۴۴ درصد و پس از آن در مناطق ۲۱ و ۲۲ شهرداری هر یک حدود ۱۳ درصد و کمترین سهم نیز در مناطق مرکزی، کمتر از یک درصد است. همچنین بیشترین سهم از گواهی های صادره در منطقه یک با ۵۲ درصد و پس از آن و در مناطق ۲ و ۳ هر یک حدود ۱۲ درصد است. متوسط اندازه قطعات در پروانه‌های صادره، حدود ۲۶۰۰ متر مربع است اما بیشترین فراوانی آن در دسته‌های ۵۰۰ الی هزار مترمربع و 1000 الی 2000 متر مربع به ترتیب ۳۲ و ۲۹ درصد است و کمترین فراوانی نیز برای دسته کمتر از ۵۰۰ متر مربع، با ۲ درصد است. متوسط اندازه قطعات در پروانه‌های صادره حدود ۲ هزار متر مربع است و به نظر می‌رسد پروانه‌های صادره در قطعات درشت مقیاس سخت تر منجر به صدور گواهی می‌شود. بر این اساس بیشترین فراوانی گواهی صادره در دسته‌های ۵۰۰ هزار متر مربع و ۱۰۰۰ الی ۲ هزار متر مربع به ترتیب با ۴۲ و ۳۰ درصد است و کمترین فراوانی نیز برای دسته‌های بیش از ۱۰ هزار متر مربع یعنی ۲ درصد است. نکته قابل تامل این است که پروانه‌های صادر شده برای دسته ۵تا ۱۰ هزار متر ۴۲ و برای بیش از ۱۰ هزار متر مربع، ۲۰ پروانه بوده است. همچنین متوسط سطح اشغال باغات در پروانه‌های صادره ۳۵درصد بوده که این میزان در گواهی های صادره به ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین سطح اشغال بیش از ۶۳ درصد از پروانه‌های صادرشده متاثر ازمصوبه برج باغات در دسته‌های کمتر از ۳۵ درصد قراردارد و در سطح اشغال ۳۶ درصد،پروانه‌ها صادره بیش از ۳۵ درصد است که سطح اشغال ۶۸ مورد از ۱۷۹ مورد افزایش یافته است. همچنین متوسط تراکم ساختمانی در باغات با توجه به پروانه‌های صادره، ۲۸۵ درصد است که بیشتر فراوان در دسته‌های ۱۸۰ تا ۳۰۰ درصد و بیش از ۳۰۰ درصد قرار دارد.

 

وضعیت تعداد طبقات ساخته شده در پروانه‌های صادر شده به چه صورت است؟

طبقات از ۱ تا بیش از ۱۲ طبقه بوده، از مجموع ۴۹۳ پروانه صادر شده ۵۸ درصد پروانه‌های صادره بین ۹ تا ۱۲ طبقه صادر شده و تعدادپروانه های صادر شده برای بیش از ۱۲ طبقه ۶۲ مورد است که ۱۳ درصد از مجموع پروانه‌های صادره است، این پروانه‌ها عمدتا دارای مصوبات کمیسیون ماده ۵ بوده که بیش از ۱۲ طبقه اجازه ساخت داده شده است. تعداد پروانه‌های صادر شده برای ۴ تا ۹ طبقه، ۱۱۸ پروانه و یک تا چهار طبقه ،۲۷ مورد بوده است. همچنین حدود ۵۰ درصد پروانه‌های صادره دارای سه الی پنج طبقه زیرزمین هستند و همچنین حدود ۲۳ درصد پروانه ها نیز دارای بیش از ۵ طبقه زیرزمین (بیش از ۱۵ متر گودبرداری) هستند که بیشترین افزایش سطح اشتغال در فرآیند احداث بنا، مربوط به این دسته است.

 

درآمد شهرداری تهران از برج باغات طی ۱۰ سال اخیر چه میزان بوده است؟

شهرداری تهران حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال درآمد از صدور پروانه ساختمانی در باغات در ۱۰ سال گذشته کسب کرده که حدود یک درصد از مجموع درآمدهای آن است .