رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران خواستار تقویت حوزه نظارتی شورای چهارم شهر تهران در سال سوم شد.

 

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران خواستار تقویت حوزه نظارتی شورای چهارم شهر تهران در سال سوم شد.

 

محمد سالاری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهرتهران ضمن تبریک به هیات رییسه سال شوم شورای چهارم اظهار داشت : از همفکران خودم آقایان حکیمی پور، تندگویان ، شجاع پوریان ، دوستی و بویژه دکتر مسجد جامعی که موجب شده تا این فضای رقابتی در عین رفاقت در حضور رسانه ها ایجاد شود، سپاسگذارم و آرزوی موفقیت برای آقای چمران و سایر اعضای هیات رییسه را دارم.

 

وی سپس خطاب به چمران ادامه داد: امیدوارم شما و اعضای هیات رییسه درارتباط با تحقق دغدغه های تک تک اعضای شورای چهارم اعم از اصلاح طلب ، اصولگرا و مستقل که همواره تاکید دارند که مصوبات شورا اجرایی شود و حوزه نظارتی شورا تقویت گردد .می بایست تحولات بنیادی دamiر آنچه که الان شورای چهارم را دچار روزمرگی کرده بوجود آید، قطعا این تحولات بنیادین نیاز به یکسری تغییر رویکرد جدی دارد .

 

سالاری افزود: ایجاد مرکز پژوهش های شورای شهر تهران که تقاضای تمامی اعضای شورا است و ما درخواست داریم در اسرع وقت این موضوع را که مصوبه شورای قبل را هم دارد جامع عمل بپوشد. همچین موضوعات مهم دیگری مانند اعتبارات شهرداری تهران و حرکت به سمت درآمدهای پایدار ، صیانت از طرح جامع و تفصیلی شهر تهران و موضوع حسابرسی ها مورد توجه قرار گیرد.و موضوع مهم دیگر مساله شورایاری هاست که امیدواریم الان که انتخابات آن ها انجام شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند زمینه ای ایجاد شود تا شورایاران بعنوان حلقه واسطه میان شورا و شهروندان در شورای شهر حضور فعال تری داشته باشند و این انگیزه ای باشد تا آن ها در انجام وظایف خود فعالانه تر به خدمت بپردازند.