رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: حقوقدانان و متخصصان این عرصه برای بررسی و حذف قوانین زائد، متضاد و موازی به کمک مدیریت شهری بیایند.

محمد سالاری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بروزرسانی و حذف قوانین زائد، موازی و گاه متضاد فقط در حوزه مسئولیت نهادی همچون شورای اسلامی شهر تهران نیست، این موضوع ابتدا باید در سطح کشور به دست حقوقدانان و صاحبنظران به عنوان مطالبه ای جدی از مراجع متولی همچون مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

وی اظهارداشت: در شورای اسلامی شهر تهران برای تنقیح قوانین مصوب در این پارلمان شهری، کمیسیون حقوقی و کمیته های زیرمجموعه آن شکل گرفته است.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران، سامانه ای هم به این منظور راه اندازی شده است که کارشناسان تخصصی در فرآیند بررسی طرح ها بتوانند به همه قوانین مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

وی به طرح موضوع تنقیح قوانین در شورای عالی استان ها اشاره و خاطرنشان کرد: شورای عالی استان ها در همین زمینه از کمیسیون های تخصصی شورای شهر تهران و باقی کلانشهرها برای تنقیح قوانین دعوت کرده است.

سالاری ادامه داد: تنقیح قوانین نیازمند فعالیت گسترده تمامی نهادهای مربوطه و ورود ویژه شورای عالی اسلامی با کمک متخصصان است.