حضور در مراسم تشییع شهید سردار سلیمانی و هم رزمان وی

حضور در مراسم سوگواری سردار سلیمانی در منطقه 22

شرکت در مراسم سومین سالگرد مرحوم آیت الله رفسنجانی