حضور محمدسالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در مراسم افتتاح پایگاه امداد و نجات جاویدالاثر احمد متوسلیان واقع در کلکچال