محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در واکنش به برنامه سوم شهرداری تهران که توسط افشانی ارائه شد ضمن تشکر از توجه ویژه به ماموریت های حوزه شهرسازی و معماری در این برنامه گفت: صیانت از باغات ، بازآفرینی شهری و توجه به توسعه محله ای، ایمنی و صیانت از فضاهای باز موضوعاتی هستند که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است، و بسیار خرسندیم که با مخالفت نماینده شورای شهر در شورای عالی شهرسازی و معماری و علی رغم وجود انبوهی از بدهی های شهرداری تهران از یک عرصه ارزشمند ۵۰ هکتاری برای آینده شهر صیانت شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله دوم نگرانی تامین اعتبار وجود نداشت اظهار داشت: با توجه به اینکه اکنون برنامه ای برای 5 ساله آینده شهر ارائه می شود و برنامه های سالانه ما برشی از این برنامه خواهد بود، می بایست مجموعه احکام و ماموریت ها و پروژه ها مورد حسابرسی قرار گیرند و میزان اعتبار برای اجرایی شدن این مجموعه احکام مشخص شود

سالاری افزود: . همچنین بررسی شود با توجه به وضعیت موجود و ظرفیت های شهر تهران آیا امکان تامین اعتبارات وجود دارد و اگر ندارد چه احکامی را باید در اولویت قرار دهیم. چراکه وقتی احکام تصویب شود، اما اعتبارات تامین نشود، پروژه های دم دستی به اجرا در می آید اما پروژه های اصلی مغفول می مانند، لذا من از معاونت برنامه ریزی شهرداری تقاضا دارم در حوزه مالی کارشناسان حسابرسی برنامه ارائه شده را حسابرسی کنند.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در ادامه به عدم وجود نظام آماری قابل اعتماد وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک نظام آماری قابل اعتماد برای برنامه ریزی آینده وجود ندارد در حالی که ما باید درحوزه های مختلف به مردم بگوییم وضعیت فعلی چیست و تا آخر برنامه به چه وضعیتی می رسد ، این موضوع در حوزه های کیفی و محتوایی نیز باید احصا و اعلام شود.