رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: با هوشمند شدن فرایند خدمات اعمال سلیقه و مداخلات افراد از این فرایند حذف می‌‌شود.

محمد سالاری در نشست تخصصی بررسی فرایند صدور پروانه و گواهی‌‌های ساختمانی در شهر تهران گفت: دفاتر خدمات الکترونیک شهر بیش از ۱۰ سال گذشته با هدف کاهش فساد و رانت و کاهش زمان صدور پروانه و تسهیلگری ارائه خدمات شهرسازی و معماری و رعایت قوانین و مقررات شهرسازی تشکیل شد اما متاسفانه با بررسی یک دهه فعالیت این دفاتر مشاهده می‌کنیم نه تنها در این حوزه موفق نبوده‌‌ایم بلکه وضعیت بدتر از گذشته شده است.

 وی با بیان اینکه ما معتقدیم اکنون دیگر سازوکارهای موجود پاسخگو نیست و باید یک تغییر پارادایم صورت گیرد و تمام خدمات ساختمانی باید هوشمندسازی و شهروندمحور شود، اظهار داشت: البته نه به این مفهوم که دفاتر جمع شوند بلکه باید این دفاتر با رویکرد جدید خدمت‌‌رسانی کنند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: با هوشمند شدن فرایند خدمات اعمال سلیقه و مداخلات افراد از این فرایند حذف می‌‌شود.