سخت است نوشتن از مردی که کمترین شباهت را به همنوعان زمانه خود داشت. فراتر از همه می‌اندیشید و خاکی‌تر از همگان می‌زیست. رزمنده‌ای عاشورایی که شجاعت را معنا می‌بخشید و فرمانده‌ای بی‌نظیر که تجسم عینی پهلوانان اساطیری بود و در عین حال، دلی در سینه داشت سرشار از عطوفت به مردم و ارزش‌ها که بر گونه‌هایش جاری می‌شد و بر شانه‌هایش لرزه می‌انداخت.

سخت است گفتن از سیاستمدار و دیپلماتی کم‌نظیر، که در قاب و قالب هیچ جریانی نمی‌گنجید اما افتخار همه جناح‌های سیاسی شد. سخت است ترسیم چهره مردی وطن‌دوست، که در مقابل رهبرش سراپا تسلیم بود و اطاعت، بی‌آنکه به مصادره ولایت بیندیشد و به قضاوت خودی و غیرخودی در میان مردم بپردازد. او همه مردم ایران از هر رنگ و نژاد و مذهب و سلیقه را خودی می‌دانست و بر عکس بسیاری، همه ظرفیت خودش را در کم‌کردن مرزبندی‌های بین اقشار مردم و جریان‌های سیاسی به‌کار می‌بست و به پاس همین اندیشه انسانی بود که وقتی آسمانی شد همه ایران به‌پا خاست.

سخت است بیان ویژگی‌های همرزم شهیدان و همدم و همنشین همیشگی یتیمان و دلشکستگان، بی‌آنکه در این میدان سراسر رزم با خصم ظاهر و باطن، رنگی از دنیای ریا و تزویر بر چهره بنشاند و خود را به اسارت مدح و ستایش متملقان درآورد. سخت است تفسیر فضائل دلیرمردی که بیش از چهاردهه در میان هر کارزار نفسگیری چه در میانه نبرد و چه در صحنه بلایا، و چه در عرصه انسجام‌بخشی بین تفکرات متفاوت، با عزمی راسخ، اما با دلی مهربان به مدد همنوعان و دیگران می‌شتافت بی‌آنکه به غنیمتی چنگ اندازد و سهمی طلب کند.

سخت است سخن راندن از فرماندهی که هرآنچه کرد از برای خدا و خلق خدا بود و هرآنچه به‌دست آورد اعتماد آحاد جامعه به او بود. خدایی اندیشید تا حیات و مماتش همگان را به یاد خدا و خلیفه‌الله اندازد. سخت است مدح آن عزیزی که یک عمر کربلایی زیست و با پیکری همانند عاشوراییان به دیدار معشوق شتافت تا تصویری شود از حماسه‌ای عاشورایی در عصر حاضر و روضه‌ای شود بر لبان نجواهای عاشقانه با معشوق. سخت است گفتن از حاج‌قاسم، از سردار دل‌ها و محبوب قلب‌ها.

سخت است نوشتن از سلیمانی؛ آن شهیدی که دلیرانه جنگید، عارفانه و عاشقانه زیست و مظلومانه در غربت سوخت تا از خاکسترش ققنوس‌ها برآیند و راهش را ادامه دهند. سخت است گفتن از حاج‌قاسم چراکه شبیه او در زمانه ما بسیار کمیابند و مهم‌ترین درد این زمانه نبود همین افراد با همین نگاه‌هاست. حاج‌قاسم اگر سردار دل‌ها شد، ریشه در اندیشه معطوف به حقوق عمومی دارد و نسبت تفکرش به سربلندی مردمان سرزمینش و همین شباهت برخاسته از بی‌شباهتی است که سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی را نه‌تنها افتخار ایران در تاریخ معاصر، بلکه مایه مباهات همه آزادگان جهان نموده و نامش را برای همیشه جاودان ساخته است. و البته که مهم‌ترین رسالت همگانی و انتظار این قهرمان ملی، عدم‌تحمیل نگاه‌های جناحی و سیاسی و مصادره معطوف به منافع‌بخشی به اندیشه و مکتب این شهید بزرگوار است.