جلسه هم‌اندیشی درخصوص ارجاع کار به مهندسین ناظر در شهر تهران با حضور سرپرست شهرداری تهران، محمد سالاری و افشین حبیب زاده اعضای شورای اسلامی شهر تهران، افشانی معاون عمرانی وزیر کشور، مظاهریان  معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، حناچی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، فرهادی سرپرست معماری شهرداری تهران در دفتر شهردار تهران برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد تا قبل از ابلاغ هرگونه دستورالعمل جدید، کما‌فی السابق ارجاع کار از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران صورت گیرد.