جلسه 4 ساعته با مدیران شهری و دبیران شورایاری محلات منطقه 22

دیدار 3 ساعته با مدیران شهری و دبیران شورایاری محلات منطقه 4 شهرداری تهران

دیدار 3 ساعته با با مدیران شهری و دبیران شورایاری محلات منطقه 10


حضور در برنامه ملاقات حضوری با شهروندان منطقه 10