در کنار توجه به همه مسائلی که باید به بهبود زندگی شهری در تهران بیانجامد ، برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهر ضرورت دارد .

 

به طورکلی منابع مالی شهرداری ها ازطریق درآمدهای پایداروناپایدارتامین میشود که همانطور که از نام آن ها مشخص است درآمد نوع دوم ثبات ندارد و وابسته به وضعیت مسکن وشرایط اقتصادی کشور است و شهرداری نمی تواند بودجه ثابتی را براساس آن ها پیش بینی کند .

 

همان‌گونه كه وابستگي درآمد كشور به صادرات نفت خام آسيب‌رسان است و بودجه كشور با نوسانات قيمت آن در بازارهاي جهاني تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد ، وابستگي درآمد شهرداری به عوارض تراكم و ساخت و ساز نيز نامطلوب و آسيب‌رسان است و بايد برای خروج از اين وضعيت اقدامات اساسی انجام شود.

 

آن چيزی كه عموما شهرداريها را با مشكل روبرو كرده است ، کمبود منابع درآمدی در مقابل افزايش روز افزون هزينه هاي جاري و عمراني است و اين مساله بايد در يگ نگاه مديريتي با استفاده از توانمندی نيروهاي كارآمد متوقف کرد تا با راهكارهای لازم ، شرايط را برای پيشبرد اهداف مدیریت شهری رو به توسعه، به كار گرفت.

 

لذا اینجاست که تبدیل درآمدهای ناپایدار به درآمدهای پایدار و برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت در این راستا ، به یکی از مهمترین ضرورت های مدیریت شهری بدل می شود. در این میان مشاركت دادن بخش خصوصي در اجرای طرحهاي كلان براي ايجاد مكانهای تفريحی و توريستی،هتل ،سينما و واحدهای تجاری و خدماتی در شهر ، از یک طرف می تواند باعث توسعه شهری و ارائه خدمات بيشتر به شهروندان شود و از طرف دیگر شهرداري ها را در پيشبرد اهداف توسعه شهري ، توانمند كند. اگر درآمد پایدار شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته ، بررسی شود ، می بینیم که بیش از 50 درصد درآمد پایدار آنان از محل اجاره سهم شهرداری از پروژه های مشارکتی تامین می شود.

 

این درحالیست که مشاهده می شود ،برخلاف مدل های موفق مدیریت شهری در دنیا ، در کشورمان سهمی که بر اثر اجرای پروژه های مشارکتی برای شهرداری ایجاد می شود، فروخته شده و یا تحت عنوان طلب پیمانکاران، به آنان واگذار می شود ، در حالی که این روند اشتباه است. در این روش مدیریت شهری باید سال ها خدمات ارائه دهد؛ در حالی که هیچ سهمی در آن پروژه ندارد.

 

لذا درکمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به دنبال آن هستیم که به زودی طرحی با عنوان “الزام شهرداری تهران مبنی برعدم فروش سهم شهرداری از پروژه های مشارکتی” به تصویب برسد. در اینصورت می توان بستری فراهم کرد که کسب و کار در شهر بتواند شکل جدی بگیرد . این موضوع یکی از کلیدی ترین مهره های” اقتصاد شهری” است.

 

“جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی ” در سرمایه گذاری پروژه های مختلف تهران در راستای طرح تفصیلی و در قالب سازمان مشارکت های مردمی شهرداری – که بهتر است به معاونت برای ایجاد درآمد پایدار تبدیل شود – یکی از راهکارهای موثر برای افزایش میزان درآمد پایدار شهرداری در میان مدت است.