محمد سالاری گفت: مصوبه شورای پنجم شهر تهران در خصوص توقف واگذاری متخلفانه بهره برداری از املاک و اراضی شهرداری تهران گامی اساسی در حفظ حقوق شهر می باشد.

ریییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص مصوبه امروز شورا اظهارداشت: این مصوبه درخصوص توقف هرگونه واگذاری املاک و اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه بصورت حق بهره برداری رایگان و یا با شرایط معین به موسسات ، نهاد های عمومی غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موسسات خیریه ، بیمارستان ها ، مساجد و هیات ها و… در راستای ایفای نقش نمایندگی مردم تهران و گامی اساسی در راستای شفاف سازی و حفاظت از حقوق شهر و شهروندان است.

وی ادامه داد: تصمیم امرور شورای پنجم نشانه اوج وفاداری اعضای شورای پنجم در انجام وعده های انتخاباتی در خصوص صیانت از حقوق و اموال عمومی شهر و شهرداری است و آغازی امیدوار کننده برای انجام سایر سیاست ها و برنامه های اساسی به منظور شفاف سازی و سلامت مالی مدیریت شهری خواهد بود.