رییس کمیسیون شهرسازی معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: گسترش و توسعه مترو می تواند زمینه تحقق عدالت اجتماعی را هر چه بیشتر فراهم سازد.

محمد سالاری در مراسم افتتاح ایستگاه میرزای شیرازی واقع در خط 3 با اشاره به اهمیت و ضرورت وجود مترو گفت: یکی از مهمترین چالش های کلان شهرهای دنیا و کلان شهر تهران موضوع جمعیت پذیری است.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم تحقق سند آمایش سرزمینی یعنی عدم توزیع عادلانه ثروت و امکانات و عدم سرمایه گزاری مناسب در بخش هایی نظیر صنایع کشاورزی و عدم وجود شغل شاهد مهاجرت بی رویه در تهران هستیم حال آنکه این جمعیت زیاد ناگزیر به تردد در سطح شهر هستند ئو از همین جا مشکل آغاز می شود.

رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران افزود: این در شرایطی است که در شهر تهران سواره رو بر پیاده راه و پیاده رو غلبه دارد.

سالاری اظهار داشت : در شهر تهران علی رغم اینکه شهرداری حتی از سند چشم انداز توسعه شبکه معابر جلوتر عمل کرده ولی باز شاهد ترافیک و به تبع آن تشدید آلودگی هوا هستیم.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: سالانه بیش از 2700 نفر به خاطر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و یکی از مهمترین اقداماتی که می تواند بر فائق آمدن بر این معضل کمک کند حمل و نقل عمومی و توسعه مترو است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: توسعه مترو می تواند زمینه ساز تحقق حداکثری عدالت اجتماعی شود. زمانی که تردد خودروها در سطح شهر موجبات بروز بیماری برای افراد حساس می شود، یا زمانی که فضایی حداقلی برای پیاده راه رفتن در اختیار شهروندان است آن زمان باید گفت توسعه مترو می تواند زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی در مقیاس حداکثری باشد.