محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر درششمین جلسه کارگروه هویت ملی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ساماندهی مبادی ورودی شهر، پیاده راه سازی معابر، اجرای کامل طرح تفصیلی، توسعه پردیس های دانشگاهی، مقابله با آلودگی هوا و رعایت اصول معماری اسلامی و ایرانی را از مهمترین شاخص های ارتقا هویت شهری و ملی دانست.

 

” محمد سالاری ” رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در ششمین جلسه کارگروه هویت ملی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که امروز 30 فروردین به میزبانی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: تشکیل این کارگروه که به لحاظ موضوعی بسیار به وظایف کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نزدیک است، نشان از اهمیت ارتقا هویت شهری و ملی با تاکید فرهنگ مسلط بر جامعه دارد.

 

وی گفت: بحث سیما و نمای شهری یکی از دغدغه های جدی مدیریت شهری است و از مطالبات مقام معظم رهبری از مدیران شهری و دیگر مسئولان به شمار می رود.

 

سالاری ادامه داد: در حوزه شهرسازی موضوع صیانت از طرح تفصیلی اهمیت به سزایی دارد و اجرای کامل این طرح از راهبردهای 17 گانه اتخاذ شده برای بهبود وضعیت پایتخت و کاهش فاصله شمال و جنوب است.

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر عنوان کرد: ساماندهی مبادی ورودی شهر، میادین میوه وتره بار، حریم تهران، مقابله با آلودگی هوا، توسعه پردیس های دانشگاهی، پیاده سازی معابر و معماری سراهای محله متناسب با اصول اسلامی و ایرانی از شاخص های ارتقا هویت شهری و ملی محسوب می شود.

 

وی گفت: معتقدم ورود کارگروه هویت ملی به مباحثی نظیر ساماندهی نما و منظر شهری و مسایل فرهنگی حوزه شهرسازی یکی از اقدامات موثری است که باید انجام شود و کمیسیون شهرسازی و معماری آماده همفکری و کمک به این کارگروه مهم برای تحقق برنامه های مدیریت شهری و شهردار تهران است.