رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا اظهار داشت: اگر به هر دلیلی کاندیدای نهایی برای انتخاب شهردار تهران شایستگی،کارآمدی، پاکدستی و سایر شاخص های تدوین شده توسط شورا و رویکرد تعامل موثر و معنادار با حاکمیت که یکی از شرایط اساسی موفقیت شورای پنجم است را نداشته باشد قطعا من آن زمان، شهردار شدن محسن هاشمی را به مصلحت میدانم.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به جلسه هم اندیشی مربوط به معرفی گزینه های اولیه مسند شهردار تهران گفت: آقای هاشمی امروز به نظرات اعضای شورا احترام گذاشتند همانگونه که از ابتدا هم همین رویکرد را داشتند و این جای تشکر دارد.

وی افزود: من امروز به حضور محسن هاشمی برای شهردار شدن رای مخالف دادم چراکه انسجام شورا بسیار اهمیت دارد و هاشمی و هیات رییسه و تمام اعضا طی ۸ ماه گذشته کارنامه خوبی در حفظ انسجام شورا داشته اند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا اظهار داشت: حضور آقای هاشمی به عنوان رییس در شورای شهر تهران می تواند در ایفای وظایف قانونی شورا اعم از نظارتی و قانونگذار بسیار موثر باشد و برآیند آن منجر به آبادانی و پیشرفت شهر تهران و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان شود.

وی در ادامه یادآور شد: اما اگر به هر دلیلی کاندیدای نهایی برای انتخاب شهردار تهران شایستگی،کارآمدی، پاکدستی و سایر شاخص های تدوین شده توسط شورا و رویکرد تعامل موثر و معنادار با حاکمیت که یکی از شرایط اساسی موفقیت شورای پنجم است را نداشته باشد قطعا من آن زمان، شهردار شدن محسن هاشمی را به مصلحت میدانم.