رییس کمیسیون شهرساز ی ومعماری شورای شهر تهران گفت: چگونه است که حدود 7 ماه پیش در جلسه رسمی شورای شهر رقم اعتبارات مورد نیاز برای پیشبرد پروژه های نیمه تمام 41 هزار میلیارد تومان اعلام می شود اما امروز این رقم 19 هزارمیلیارد تومان؟!

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات جدی حوزه نقدینگی شهرداری تهران و دستور توقف تداوم پروژه های زیر 50 درصد پیشرفت از سوی شهردار تهران و کاهش نسبی صدور پروانه های ساختمانی در سال آخر ، توقف بلندمرتبه سازی و تغییر رویکرد کمیسیون ماده 5 از سوی شورای شهر و شورایعالی شهرسازی و معماری نسبت به درآمدزایی از این محل، چگونه است که شهرداری تهران ظرف مدت چند ماه موفق به انجام حدود 22 هزارمیلیارد تومان در حوزه پروژه های نیمه تمام شده است؟!

سالاری با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین نگرانی ها و دغدغه های جدی شورای چهارم و شورای پنجم و کارشناسان حوزه مدیریت شهری در محافل کارشناسی عدم شفافیت وضعیت اقتصادی شهر و فرآیندهای مالی و بخصوص بدهی ها و تعهدات باقی مانده شهرداری تهران است بیان کرد:مهم ترین رسالت ما تعیین تکلیف و شفاف سازی و ارائه یک گزارش جامع به همگان در این خصوص می باشد و لذا می بایست جلسات دیگری در این خصوص در شورا تشکیل شود.

وی به شهردار تهران و هیات رییسه شورا در خصوص گزارش هایی که در ارتباط با مجموع واگذاری های املاک و اراضی و انعقاد قراردادهای مختلف واصل می شود هشدارداد و اعلام کرد: این روند به مصلحت شورای چهارم و آقای قالیباف نیست .

سالاری با طرح این موضوع که چرا علی رغم اظهار صریح شهردار تهران مبنی بر عدم ایجاد تعهد برای مدیریت آتی ، در همین مرحله گذار شاهد انتقال مجموعه اراضی ، پردیس متروی دردشت شرق تهران بودیم گفت: این روزها اخباری مبنی بر واگذاری سهم شهرداری از پروژه هزار و یک شهر و ساختمان های سازمان مشارکت های مردمی و شرکت سرمایه گذاری شهر و… هستیم .

وی ادامه داد: اینکه برای مدیران مناطق شمالی تهران در خصوص الزام صدور پروانه برای املاک متعلق به بانک شهر ظرف 20 روز ضربالعجل تعیین شده، جای نگرانی و شائبه دارد و باید توضیح دهند که هدف از این فشارها چیست؟ شهردار تهران در این خصوص شفاف سازی نماید.

سالاری با اشاره به تذکر هفته قبل خود اظهارداشت: چرا شهرداری منطقه 22 به شخصی اجازه ساخت حدود 17 طبقه را بدون داشتن پروانه می دهد و ظرف 40 روز گذشته پروانه آن را صادر میکند؟ این روند کاملا غیرقانونی و اجحاف به منابع شهرداری و عدول از ضوابط شهرسازی و معماری میباشد که نامه اعتراض و تذکر خودم را مکتوب به شهرداری و اعضاء شورا ارسال نمودم.