رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت: 43 درصد از کل واحدهای مسکونی کلانشهر خصیصه ناپایداری دارند.

محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده پایتخت گفت: در شهر تهران مجموعا 3268 هکتار بافت فرسوده تمام عیار وجود دارد که معادل 5.3 درصد از وسعت کل شهر و 22 درصد پلاک‌ها و پارسل‌ها را به خود اختصاص داده و به نوعی محدوده هدف بر خطر تعیین شده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به جدی بودن معضل بافت‌های فرسوده در شهر تهران، افزود: تعداد پارسل‌های فرسوده در شهر تهران 200 هزار و 846 پارسل در 2504 هکتار است که با اقدامات انجام گرفته از سال 80 تا کنون 55 هزار و 591 پروانه برای نوسازی در این بافت صادر شده است که 8209 پروانه آن به صورت تجمیعی است.

وی افزود: در شهر تهران حدود 14 هزار و 792 هکتار را بافت ناپایدار تشکیل داده به گونه‌ای که 43 درصد از کل واحدهای مسکونی کلانشهر خصیصه ناپایداری دارند. محدوده ناپایداری و ریزدانگی 8669 هکتار از کل وسعت تهران را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ناپایداری و فرسودگی در کلانشهر تهران بیشتر در محدوده مرکزی شهر و در مناطق 12، 11 و 10 و همچنین مناطق حاشیه‌ای محدوده مرکزی مانند مناطق 15، 14، 7 و 17 متمرکز شده است، ادامه داد: این مناطق 2350 هکتار از محدوده بافت فرسوده معادل 72 درصد کل آن را شامل می‌شوند.

وی افزود: بر اساس آمارهای ارائه شده بیشترین مساحت بافت فرسوده در بین مناطق در منطقه 12 با 593 هکتار و کمترین میزان در منطقه 22 با 0.9 هکتار است. بیشترین درصد فرسودگی در بین مناطق در منطقه 10 با 52.3 درصد است که می‌بایست توجه ویژه‌ای به آن داشت و کمترین درصد فرسودگی در منطقه 22 یا 0.02 درصد است.