رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام خبر تلاش برای تعدیل مصوبه برج باغ ها و کاهش تعداد طبقات در این مصوبه عنوان کرد: وضعیت باغات در طرح تفصیلی شهر تهران از پهنه های تجاری و مسکونی بدتر است.

محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت باغات در شهر تهران درگفتگو با افکارنیوز اظهار کرد: باغات در هر نقطه ای از شهر قرار گرفته باشند چه در نزدیکی اتوبان باشند چه در نقاط دیگر از دید ما باغ محسوب می شوند این در حالی است که وضعیت باغات در طرح تفصیلی شهر تهران از پهنه های تجاری و مسکونی بدتر است.

وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: گفته می شود سطح اشغال در باغات باید 30 درصد باشد اما تعداد طبقاتی که اجازه ساخت داده می شود دو برابر است. به طور مثال در صورتی که 300 درصد تراکم به یک شخص ارایه شود، به دلیل این که باغ است بجای این که 5 طبقه با تراکم 60 درصد ساخته شود 10 طبقه با سطح اشغال 30 درصد ساخته می شود و یک طبقه نیز به صورت تشویقی ارایه می گردد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در صورت در نظر گرفتن سطح اشغال 30 درصد و سخن گفتن از قاعده 70 درصد باغ و 30 درصد ساخت و ساز طبقات نباید از 5 طبقه بیشتر باشد، خاطرنشان کرد: ایده آل ما این است که باغات توسط شهرداری تملک شده و با تبدیل به پارک عمومی در پهنه جی  (G) و غیر قابل تصرف قرار گیرند اما هزینه چنین اقدامی زیاد است.

سالاری با اشاره به این که مالکی که در محدوده ملک خود اقدام به کاشت درختان انبوه کرده و مالکی که چنین اقدامی نکرده است از حقوق برابر در ساخت و ساز برخوردار هستند، گفت: به همین دلیل است که شورای عالی معماری و شهرسازی که 11 نفر از معاونان وزرای دولت در آن عضویت دارند قاعده 70 به 30 را برای ساخت و ساز در باغات با تعداد طبقات دو برابر به تصویب رسانده اند زیرا با مباحث حقوقی درگیر هستند.

وی ادامه داد:  اما واقعیت موضوع این است که حفاظت از باغات با تعداد طبقات دو برابر منجر به از بین رفتن ریشه سایر درختان می شود زیرا گودبرداری و نیلینگ در ساخت و ساز انواع آسیب برای ریشه درختان  را در پی دارد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تلاش اعضای شورای شهر برای لغو مصوبه برج باغ ها در سال گذشته عنوان کرد: در صورت لغو نشدن این مصوبه در تلاش هستیم حداقل قاعده ساخت و ساز در باغات بجای تعداد طبقات دو برابر؛ در تعداد طبقات کمتر یعنی حداکثر 5 طبقه با سطح اشغال 30 درصد تغییر پیدا کند.

سالاری با اشاره به این که در نظر گرفتن کاربری باغ برای یک زمین به معنی ارایه مجوز 11 طبقه ساخت و ساز است، گفت: لذا  در حال حاضر در تلاش برای تعدیل مصوبه برج باغ ها در شورای شهر هستیم.