احمد مسجدجامعی در صحن شورای شهر تهران از دو تالیف تازه محمد سالاری در خصوص تحلیل وضعیت شهر تهران و برنامه‌ریزی شهری تقدیر کرد.

در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران مسجد جامعی با اشاره به دو کتاب جدید محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: با خبر شدیم که آقای سالاری به تازگی دوکتاب تالیف کرده‌اند که چاپ یکی از آن‌ها با عنوان «تحلیل وضعیت شهر تهران (چالش‌ها و فرصت‌ها) » به انجام رسیده است. در این کتاب با رویکردی‌کارشناسی به تحلیل وضعیت کنونی شهر در حوزه‌های مختلف پرداخته شده و مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌های هر یک از ماموریت‌های مهم مدیریت شهری احصاء و شناسایی شده و پس از تحلیل‌ها، رویکردها و اولویت‌های پیشنهادی ضروری شهر تهران در حوزه‌های مختلف بیان شده است.

وی ادامه داد: همچنین از طریق انتشارات این آثار مطلع شدیم ایشان کتاب دیگری با عنوان «سیری بر الگوهای نظام برنامه‌ریزی توسعه شهری با تاکید بر طرح‌های توسعه شهری تهران» در حال تدوین دارند که انشالله بزودی به چاپ می‌رسد، امیدواریم این کتاب‌ها که قطعا با دقت نظر و بررسی های کارشناسانه تدوین شده اند و جای تشکر دارد ، مورد بهره گیری کارشناسان حوزه مدیریت شهری قرار گیرند.