محمد سالاری در اعتراض به عملکرد کمیته نامگذاری شورای شهر تهران گفت: در اولین جلسه شورای پنجم تغییر نام فلکه های منطقه تهرانپارس را ملغی خواهیم کرد.

  رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سیصدو شصت و نهمین جلسه شورای شهر در انتقاد به تغییر نام میدان اطلاعات و خیابان شورا واقع در منطقه 13 شهرداری تهران بیان کرد: فلکه اطلاعات و خیابان شورا هویت آن محله هستند که سال هاست مردم شهر این ها را به همین اسامی فعلی می شناسند و من نمیدانم تغییر نام آن ها چه ضرورتی دارد در حالی که حتی تا سال ها بعد نیز این میدان و خیابان به همین نام خوانده می شوند و من بشدت مخالف  تغییر نام میدان اطلاعات و خیابان شورا در منطقه تهران نو منطقه 13 هستم.

وی همچنین در ادامه و در اعتراض به اقدام خودسرانه کمیته نامگذاری شورا در تغییر نام فلکه های اول تا چهارم تهرانپارس اظهار داشت: در جلسه ای که موضوع تغییر نام این میادین مطرح شد بعد از بحث و تبادل نظر و مخالفت بنده و تعدادی از اعضاء مقرر شد این تغییر نام ها مسکوت بماند و رییس شورا نیز آن را تایید کرد اما بصورت ناگهانی ما متوجه شدیم که این تغییر اسامی ابلاغ شده است ، من نیز طی یک نامه مکتوب به رییس شورا نوشتم تا مغایرت این ابلاغ با آنچه در صحن مطرح شد احصاء شده و اجرای مصوبه متوقف گرددکه متاسفانه به آن توجهی نشد.

سالاری افزود: اکنون تمام شهروندان منطقه تهرانپارس به تغییر نام این میادین  معترضند و ما در اولین نامگذاری شورای پنجم این تغییرات را ملغی خواهیم کرد .

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به فلسفه وجودی کمیته نامگذاری گفت: اصلا به چه دلیل باید اسامی برخی میادین و معابر که طی سال ها جا افتاده است را تغییر دهیم ، مگر هدف نامگذاری معابر و میادین کمک به مردم برای مسیر یابی سهل تر نیست  و به عنوان هویت محلات و مناطق محسوب می شوند .پس چرا با تغییر مستمراسامی، آن ها را دچار سردرگمی می کنید ؟!

وی در پایان بر لزوم گرامیداشت نام شهدای گرانقدر با ثبت اسامی  آنان بر معابر و میادین تاکید کرد و گفت : کمیته نامگذاری باید بجای تغییرات مستمر اسامی خیابان ها و میادین، تعیین نام برای معابر و خیابان های بی نام و یا تغییر نام معابر دارای اسامی بی هویت را در اولویت کار خود قرار دهد.