محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه بعد از ظهرامروز شورا در توضیح لایحه عوارض مجوز افزایش مهلت شروع و اتمام عملیات ساختمانی گفت: یکی از دغدغه های جدی جامعه شهری عدم اتمام ساخت و سازها در مهلت زمان مقرر شده در پروانه است لذا این لایحه که در سنوات گذشته پیشنهاد شده بود، مجددا برای اعمال آخرین ارزش معاملاتی دفترچه قیمت منطقه ای شهرداری تهران پیشنهاد شده است.

وی ادامه داد: این لایحه در اصل همان عوارض تطویل است که عنوانش تغییر کرده، یعنی اگر ساختمانی که پروانه ساخت می گیرد در پروانه ۲ سال مهلت شروع به آن داده می شود و هنگامی که شروع کرد، طبق جدولی براساس تعداد طبقات و متراژ بنا، زمانی برای اتمام آن مشخص می شود.

سالاری تصریح کرد: اگر کسی نتوانست در مهلت قانون ساخت و ساز را به اتمام برساند،طبق مصوبه قبلی یکسال مهلت به آن ارفاق می شود که یکبار هم می تواند تمدید کند اما اگر بعد از این زمان نیز ساختمان تمام نشد، از آنجاییکه مشکلاتی را برای شهر و شهروندان ایجاد کرده است باید عوارضی را تحت عنوان عوارض تطویل بپردازد، در اصل این یک بسته تنبیهی برای ساختمان های رهاشده است.

وی افزود: این مصوبه در دوره های گذشته نیز وجود داشته و اکنون هم ملاک عمل است اما معاونت شهرسازی و معماری شهرداری با توجه به اینکه فرایند صدور پروانه دو مرحله ای شده تغییراتی در محتوای مصوبه ایجاد کرده است .

وی تاکید کرد :برای تعاونی های مسکن کارکنان نیز به دلیل اینکه برای اتمام به زحمت پول جمع می کنند ارفاقاتی در نظر گرفته شده است.