طرح تاسيس شركتي به منظور راهبري، طراحي و ساخت بازار تجاري جهاني در پهنه 1070 هكتاري جنوب شهر تهران از منتهي‏اليه پارك آزادگان تا قلعه مرغي به زودي از طرف کمیسیون شهرسازی و معماری به شوراي شهر تهران ارائه خواهد شد.

طبق مصوبه طرح جامع و تفصيلي شهر تهران و جلب موافقت كميسيون ماده 5 شهر تهران،كاربري پهنه ای با گستره 1070 هكتاري Sويژه خواهد بود‏ كه به معني ساخت انواع كاربري‏هاي خدماتي، اداري، تجاري، فضاي سبز، تفرجگاهي و ورزشي است اين طرح موجب خواهد شد تا زندگي و پويايي به يكي از فضاهاي محروم جنوب شهر تهران باز گردانده شود.

به گفته محمد سالاري رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران با اين اقدام يكي از مهمترين رويكردهاي مديريت شهري كه كاهش فاصله شمال و جنوب شهر تهران و ارتقاي كيفيت زندگي در مناطق محروم است محقق خواهد شد.

سالاري در مصاحبه با همشهري گفت: در اجراي چنين طرح بزرگي كه ابعاد ملي، منطقه‏اي و جهاني دارد علاوه بر شوراي شهر و شهرداري تهران كليه نهادهاي متولي حكومتي نيز همراهي و موافقت خواهند داشت.

مهمترين ثمرات اجرايي شدن اين طرح از نظر اين عضو شوراي شهر رشد و پويايي شهر، رونق اشتغال و اقتصاد شهر، كسب درآمدهاي پايدار و فاصله گرفتن شهرداري از درآمدهاي ناپايدار ناشي از ساخت وساز است.

تاكيد رييس كميسيون معماري و شهرسازي بر طراحي اين مجموعه چندكاركردي جهاني مورد اشاره توسط مشاورين ذي صلاح و بر اساس مطالعات امكان‏سنجي شده و ميداني صورت خواهد گرفت تا از بروز آشفتگي و ناهنجاري در اجراي چنين طرح بزرگ و پر اهميتي جلوگيري شود.

وي يكي از اولويت هاي مهم مديريت شهري را اهتمام جدي براي تدوين سياست هايي دانست كه منجر به كسب درآمد پايدار براي اداره شهر مي شود زيرا از نظر سالاري اتكاي شهرداري به درآمدهاي ناشي از ساخت وساز ديگر به صلاح شهر نيست آن هم در شرايطي كه سقف جمعيت شهر تهران به موجب طرح جامع شهر تهران نشان مي دهد كه ديگر امكان بارگذاري بيشتر وجود ندارد و صدور پروانه ساخت و ساز همانند سال هاي گذشته ميسر نخواهد بود.

يكي از نگراني‏هاي رييس كميسيون معماري و شهرسازي كاهش درآمدهاي شهرداري بودكه منجر به افزايش و انباشتگي مطالبات پيمانكاران شده است و به حدود 8 هزار ميليارد تومان رسيده است.

وي اين حجم از بدهي را زنگ خطر جدي براي شوراي شهر و شهرداري تهران دانست تا جايي كه باعث شده است تا مديريت شهري در سياست هاي بودجه ريزي سال آينده خود يك تغيير استراتژيك را مد نظر قراردهد.

يكي از اين تغييرات عدم افزايش بودجه سال آينده شهرداري و حتي كاهش آن و ديگري روي آ‌وردن به افزایش كسب درآمدهاي پايدار است در اين باره رييس كميسيون معماري و شهرسازي از طرح پيشنهادي خبرداد كه با موافقت محمد باقر قاليباف و بسياري از اعضاي شوراي شهرتهران همراه شده است و آن موضوع اجاره داري شهرداري تهران است.

وي در توضيح اين مطلب گفت: من معتقدم كه شهرداري به جاي فروش املاك و اراضي بزرگ مقياس خود وارد فرآيند مشاركت با بخش خصوصي شود كه اين به معني تقويت سازمان سرمايه‏گذاري و مشاركت‏هاي مردمي درحد يكي از معاونتهاي شهرداري است. بر اين اساس شهرداري در مجمتع‏هاي تجاري بزرگ مقياس در سطح مناطق 22 گانه سهم خود را به جاي فروش، اجاره خواهد داد.

وي از انجام مطالعاتي در اين باره سخن گفت كه براساس آن مشخص شده است شهرداري در فعاليتهاي اقتصادي خود در صورت روي آوردن به رويكرد اجاره‏داري در هر منطقه از مناطق 22 گانه پايتخت، حداقل معادل كل بودجه آن منطقه می‏تواند درآمد پايدار براي اداره امور كسب کند.

اين امر حتي در مفاد طرح هاي جامع و تفصيلي از سوي تدوين كنندگان و تصويب كنندگان اين طرح‏ها مورد تاكيد قرار گرفته است به گفته سالاري اداره شهر تهران با جمعيت 10 ميليون نفري‏اش نيازمند كسب و كار و اشتغال و رونق اقتصاد است كه راهكارهاي مورد اشاره مي‏تواند به اين امر منجر شده و حتي به ارتقاي جايگاه شهر تهران در ابعاد ملي، منطقه‏اي و جهاني و جذب توريست منجر شود و اقتصاد شهر تهران را به چرخش وا دارد.

 

 

بنابراين گزارش، قرارست شوراي شهر تهران تا قبل از پايان امسال تشكيل شركت راهبري ساخت بازار جهاني در پهنه 1070 هكتاري جنوب شهر تهران را به تصويب برساند به گفته سالاري هم اكنون شهرداري تهران لايحه تشكيل اين شركت را در دست بررسي دارد و به زودي براي تصويب به شوراي شهر ارايه خواهد كرد.