یک فوریت طرح “اصلاحیه اخذ عوارض و گسترش فضای سبز شهر تهران مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره ذیل آن ” به عنوان دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

 

محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری در توضیح دلایل یک فوریت این طرح گفت: با توجه به لزوم حفظ درختان در شهر تهران و با توجه به لزوم بازدارندگی جریمه درختان خشک و قطع شده ،مصوبه اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران مشمتل بر ماده واحده و تبصره های ذیل آن در سال 85 مصوب گردید. این مصوبه تا سال 93 مورد بازنگری قرار نگرفته است و این موضوع باعث شده تا مصوبه کارایی خود را از دست دهد و روند از بین بردن درختان و فضای سبز شهر تهران شتاب گیرد. لذا لزوم بازنگری و اصلاح مصوبه سال 85 ضروری می نماید.

 

بعد از توضیحات سالاری اکثریت اعضا به یک فوریت این طرح رای موافق دادند.

 

یک فوریت طرح ” الزام شهرداری تهران به اعمال سیاست های لازم جهت اصلاح پد های هلیکوپتر نجات برای ساختمان های بلند مرتبه در حال ساخت ” دیگر موضوعی بود که در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.

 

محمد سالاری این بار نیز در توضیح دلایل یک فوریت این طرح گفت: گسترش ساختمان های بلند مرتبه در سطح شهر تهران و اهمیت امداد رسانی سریعتر و بهتر در طبقات فوقانی آنها ، عدم امکان امداد رسانی آتش نشانی به طبقات فوقانی ساختمان های بلند مرتبه ، ناکار آمدی پد های هلیکوپتر اجرا شده در ساختمان های بلند مرتبه به دلیل ابلاغ دستورالعمل نامتناسب با ابعاد و اندازه هلیکوپتر های امداد و نجات از سوی شهرداری تهران ،امکان اصلاح پد های هلیکوپتر غیر استاندارد در حال ساخت در سطح شهر تهران و همچنین ممانعت مراجع امنیتی از ایجاد پدهای مورد نظر از جمله دلایلی است که اصلاح سیاست های ایجاد پد های هلیکوپتر امداد و نجات را ضروری می نماید.

 

بعد از توضیحات رییس کمیسیون شهر سازی و معماری اعضا به یک فوریت این طرح نیز رای موافق دادند.

 

یک فوریت طرح ” الزام شهرداری تهران جهت تبدیل خانه لرزاده (خانه هنرمندان 2) به خانه معمار” نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که در دستور بررسی قرار گرفت.

 

سالاری در توضیحات دلایل یک فوریت این طرح گفت: با توجه به جایگاه معماری این بنا و نیز جایگاه سازنده آن پیشنهاد ما این است که همین مجموعه با عنوان خانه معمار ثبت شود.

 

احمد مسجد جامعی نیز گفت: لرزاده تقریبا تمام میراث هنری ایران تا قرن 14 را حفظ کرده است همچنانکه وی شخصی بسیار ملتزم و مقید به آیین شریعت و پایدار به سنت معماری ایران بوده است.

 

وی ادامه داد: لرزاده حساسیت ویژه ای نیز نسبت به ساخت قبله داشته و قبله های مساجد را به صورت دقیق تنظیم می کرده است.

 

مسجد جامعی اضافه کرد: لرزاده حتی در خانه خود ساعت آفتابی کار گذاشته بنابراین احترام و شانیت وی اقتضاء می کند در جهت ساماندهی جریان معماری این بنا را به نام معمار تغییر نام دهیم.

 

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: لرزاده ذاتا معمار بود و من بارها وی را دعوت کردم تا در دانشکده معماری به صورت غیر رسمی تدریس کنند و وی به همراه آقای پیر نیا این کار را انجام می دادند.

 

چمران ادامه داد: آقای لرزاده بسیار دقیق و توانمند بود و مساجد ارزشمند تهران را او ساخته است لذا اگر این بنا را به نام خانه معمار یا معمار لرزاده نام گذاری کنیم مناسب خواهد بود.

 

به پیشنهاد مهدی چمران اکثریت اعضا با قید تغییر نام خانه هنرمندان 2 به خانه معمار لرزاده به یک فوریت این طرح رای موافق دادند.