مشکلات و چالش های حوزه شهرسازی و معماری و پروژه های شهری مناطق 4،14،15 و 20 در جلسه مشترک محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و شهرداران و مسئولین مربوطه مناطق مذکور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

 این جلسه در ادامه بازدیدهای میدانی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از سطح مناطق و احصاء برخی مسائل و مشکلات حوزه شهرسازی و معماری و پروژه های شهری سطح مناطق و لزوم طرح و بررسی آن ها در جلسه مشترک با معاونت و مسئولین مناطق مربوطه برگزار شد.

ساماندهی بازار سنگ فروشان پادگان کوهک و تخلفات ساختمانی و وضعیت بافت فرسوده محلات خاک سفید و شمیران نو (منطقه 4)، طرح خیابان کرمان و ساماندهی محدوده بازار گل (منطقه 14)، طرح محدوده اطراف امامزاده ملک خاتون، بازنگری در پهنه بندی محورهای محله کیانشهر، خیابان ذوالفقاری و شمال محور بعثت و بررسی املاک فریز شده محله رضویه به واسطه طرح های اجرایی (منطقه 15)، طرح ساماندهی اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، طرح پهنه تجارت جهانی و همچنین بررسی طرح پهنه توریستی تاریخی و مذهبی (منطقه 20) از جمله موضوعات مورد بررسی در جلسه مذکور بود.