محمد سالاری خواستار تشکیل جلسه ای مشترک بین شورا و شهردار تهران جهت بررسی موضوع واگذاری املاک شهرداری شد.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در صحن علنی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه فضای جامعه ، شورا و شهرداری و سایر نهادها و سازمان ها تحت تاثیر موضوع واگذاری های املاک شهرداری تهران قرار گرفته است ، اظهار داشت: با توجه به اینکه ما شاهد ورود سازمان های نظارتی و قوه قضاییه در این خصوص هستیم و مواضع شهردار تهران را نیز بیشتر از رسانه ها شنیده ایم ، حضور شهردار تهران در صحن شورا جهت بررسی این موضوع را خواستاریم.

طراح طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران ادامه داد: وظیفه شورای شهر تهران در ارتباط با شفاف سازی و ابهام زدایی از موضوع نحوه واگذاری ها به سایر نهادها در اولویت قرار دارد و لذا انتظار شهروندان تهرانی و مردم کشور اینست که شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر مدیریت شهری نسبت به بررسی کارشناسی و فنی این موضوع فارغ از تاثیرپذیری از فضای رسانه ای اقدام نموده و نتیجه بررسی را به دور از هرگونه جانبداری به مردم اطلاع رسانی نماید.