رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خواستار تشکیل جلسه اضطراری برای اصلاح بودجه ۹۷ شهرداری تهران شد .

محمد سالاری در صحن شورای شهر تهران در واکنش به گزارش خزانه داری شوراگفت: این گزارش نشان می دهد در بهترین ماه های سال که باید اوج درآمدزایی باشد ۵۲ درصد کاهش درآمد و به تبع آن کاهش در هزینه داشتیم.

وی ادامه داد: از آنجاییکه بودجه سال ۹۷ بودجه استراتژیکی نیست می بایست یک جلسه اضطراری با محوریت کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تشکیل شود و در بودجه ۹۷اصلاحاتی صورت گیرد.