محمد سالاری با تاکید بر لزوم توجه به هویت شهری، گفت: اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی به صورت صرف به معنای توسعه شهری نیست.

 

 

 

 

 

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در مراسم تجلیل از 10 نفر از احیا کنندگان خانه های قدیمی و تاریخی واقع در منطقه 11 که به مناسبت روز تهران برگزار شد، گفت: رویکرد مدیریت های شهری طی دهه های اخیر،‌ رویکرد سخت افزاری بوده و از منظر آن ها و حتی جامعه شهری،‌ شهرداران و مدیرانی ممتاز و موفق قلمداد می شدند که تمام اهتمام خود را بر اجرای پروژه های صرف عمرانی معطوف می کردند که البته این رویکرد به دلیل نگاه جامعه شهری اتخاذ شده بود.

وی ادامه داد: اکنون نیز چنین نگاهی وجود دارد که مدیرانی که چنین نشست ها و جلساتی را برگزار می کنند و حرف هایی از جنس نرم افزاری و هویت بخشی می زنند، مدیران ناتوانی هستند که به انجام یکسری اقدامات نمایشی مشغول شده اند. حتی مدیریت شهری دوره پنجم را به عنوان یک مدیریت بدون دستاورد می دانند چراکه به پروژه های عمرانی کمتر پرداخته است.

سالاری تصریح کرد: مهم ترین اشکال، در نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان کشور و در حوزه مدیریت شهری، ‌عدم ایجاد تحول بنیادین در نگاه جامعه است اما ما در این دوره سعی کردیم به سمت اقداماتی از جنس نرم افزاری حرکت کنیم و اکنون رسالت دانشگاهیان، حرفه مندان و صاحبنظران، کمک به ترویج چنین رویکردی است نه اینکه که همیشه ژست اپوزیسیون را بگیرند.

وی افزود: امروزکه مدیریت شهری بر حوزه های نرم افزاری و انسان محوری متمرکز شده است و بجز کالبد صرف، معنا را هم مورد توجه قرارمی دهد باید از سوی دیده بان های شهری حمایت شود. فرصت کمی باقی مانده و اگر نتوانیم در مدت زمان باقی مانده یکسری از این رویکردها را نهادینه کنیم، افرادی که صرفا کمی سازی را استراتژی خود قرار داده بودند به شماتت رویکرد کیفی سازی می پردازند و چنین اقدماتی را نمایشی می نامند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز در دنیا، مدیران شهری و دولت هایی موفق تلقی می شوند که به رویکردهای معنایی و ماموریت های نرم افزاری توجه کنند اظهار داشت: متاسفانه امروز می بینیم علی رغم اینکه صیانت از بناهای تاریخی و میراثی و باز آفرینی شهری و هویت بخشی، از ماموریت های مهم حوزه شهرسازی و معماری است، هیچ نماینده ای از معاونت شهرسازی و معماری در این مراسم حضور ندارد، چراکه مدیران شهرسازی و معماری کلانشهرها و علی الخصوص تهران سال ها در راستای دور زدن ماموریت های شهرسازی و معماری فعالیت کرده اند و بدنبال انجام ساخت و ساز در خانه های تاریخی به منظور درآمدزایی بوده اند و تمام ظرفیت و دانش علمی خود را در این حوزه صرف می کردند.

وی اضافه کرد: امروز جنبش مدنی پر قدرتی در جامعه وجود دارد که از رویکرد های نرم افزاری حمایت می کنند تا جایی که مشاهده می کنیم حتی مالکین و ذینفعان بناهای نا ایمن با راهبری شهرداری اقدام به ایمن سازی بناها کرده اند در حالیکه این ماموریت ها در گذشته مغفول مانده بود.