محمد سالاری گفت : ساماندهی اراضی و باغات کن و رود دره فرحزاد ، در افزایش سرانه های خدماتی 7 گانه شهر تهران و از بین بردن معضلات این محلات تاثیر بسزایی خواهد داشت.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه پس از ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تبصره های بودجه سال 94 شهرداری تهران اظهار داشت: تحقق برخی از این تبصره ها به نفع شهر است و برخی هم اگر محقق نمی شد به نفع شهر بود ، چراکه بیشتر آنها با رویکرد هزینه ای برای پروژه هایی که اولویت دار نبوده انجام گرفته است در حالیکه در وضعیت فعلی درآمدی شهر تهران اگر ما بتوانیم مجموعه تصمیمات را از بودجه های مشخص منابع درآمدی و حوزه منابع هزینه ای ،عملی کنیم بهتر است.

سالاری با اشاره به موضوع طراحی و ساماندهی مبادی ورودی شهر گفت:زمانی که برنامه 5 ساله دوم را تصویب کردیم قرار شد مطالعات اولیه و فاز صفر این طرح توسط سازمان مشاور معاونت فنی عمرانی انجام شود و در سال اول برنامه، شهرداری تهران طراحی های آن را نهایی کند و نسبت به اجرای آن اقدام نماید و تمام اعضای شورانیز بر روی بحث مبادی ورودی و دروازه ای شهر تهران که جابجایی پایانه ها و … نیز در این مجموعه گنجانده می شود ،تاکید داشتند لذا تقاضا دارم موضوع مبادی ورودی شهر تهران بصورت جدی پیگیری شود تا به نتیجه برسیم.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه با تاکید بر لزوم ساماندهی باغات کن ادامه داد:ساماندهی باغات و اراضی کن که اکنون تبدیل به یک طرح شده ،بنابر پیشنهاد شورای شهر تهران به شورای عالی شهرسازی کشور بوده است که در راستای صیانت وحفاظت از باغات ، درخواست شد این اراضی توسط شهرداری تملک شود.شورای عالی شهر سازی و معماری کشور نیز مصوب نمود که این اقدام با مشارکت سازمان ملی زمین وسایر سازمان ها و نهاد ها انجام شود .

وی افزود: مشاور مربوطه مطالعات ساماندهی باغات کن را در 3 گزینه در نظر گرفته بود که گزینه مشارکتی شامل تملک و مشارکت ذینفعان و مالکین اراضی زراعی و باغات ، به تصویب رسید و قرار شد مشاور در راستای این مصوبه، مطالعات لازم را تکمیل کند. کمیسیون شهر سازی و معماری این موضوع را پیگیری و جلسات متعددی را برگزار نمود تا روز یکشنبه گذشته طی جلسه ای گزارشات نهایی طرح به ما ارائه شد .

سالاری با اشاره به اینکه مجموعه مطالعات انجام شده بسیار امید بخش است اظهارداشت: کل موضوعات و اعتراضات مالکین در ارتباط با بارگذاری ها ،معابر و نحوه تملک و تهاتر ها احصاء شده تا یک طرح تفصیلی واقعی و محقق شدنی داشته باشیم اما درخواست ما اینست ، اکنون که مطالعات به نتیجه رسیده است و در حال ارائه جهت تصویب به کمیسیون ماده 5 است این روند سرعت گیرد.

وی افزود: مزیت این طرح اینست که با مشارکت مردم و طی بازدید های میدانی به نتیجه رسیده است اما نگرانی ما اینست که تحقق این امر طولانی شود در حالیکه می بایست طی یکی دو ماه آینده تصویب و اجرایی گردد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با اشاره به طرح ساماندهی دره فرحزاد نیز گفت: مطالعات این طرح نیز کامل است ،کل اراضی و محدوده فرحزاد در 3 ساحت کوهستانی ، روستایی و شهری توسط 4 مشاور در حوزه های تخصصی انجام می شود و در حال نهایی شدن است و معتقدیم ورود شهرداری تهران و شورای شهر به حوزه های نرم افزاری مانند ساماندهی اراضی کن و فرحزاد می تواند از افتخارات شورای شهر و شهرداری باشد و در فرآیند تصویب و اجرایی شدن این دو طرح مهم که قطعا در افزایش سرانه های خدماتی 7 گانه شهر تهران و از بین بردن معضلات این محلات تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به طرح احداث بوستان دانش و طبیعت و بوستان ایرانیان گفت: برای اجرایی شدن این موارد 180 هکتار زمین که در تملک اوقاف و مردم است که تاکنون شهرداری توانسته 20 هکتار آن را تملک نماید . از این به بعد با توجه به محدودیت های اعتباری شهر تهران بایستی در طرح های توسعه شهری اقتصاد پروژه ها را در نظر بگیریم.به عقیده من با این وضعیت اعتبارات، احداث بوستان ایرانیان و دانش و طبیعت محقق نخواهد شد و با توجه به حجم بدهی های شهرداری تهران ، در راستای عملیاتی شدن این طرح ها کمک کنیم بلکه محدوده کوچکی از این پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی با بارگزاری تفرجگاهی ، هتلینگ و پذیرایی انجام پذیرد تا بتوانیم هزینه تملک و اجرای پروژه ها را از دل خود پروژه ها تامین کنیم .