محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در شصت و دومین جلسه  شورای شهر تهران در تذکری از نبود هیچ نوع سرانه خدماتی در شهرک پاسداران منطقه 21  انتقاد کرد و گفت: هفته گذشته به همراه شهردار منطقه 21 و مسئولین مربوطه بازدیدی از شهرک پاسداران داشتیم. این شهرک با 2500 واحد مسکونی در راستای سیاست مسکن مهر ساخته شده است و اکنون حدود 10 هزار نفر جمعیت در آنجا ساکن هستند.

سالاری ادامه داد: متاسفانه هیچگونه سرانه آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی بجز یک مسجد در این شهرک وجود ندارد و تمام دانش آموزان این شهرک که با تهران نیز فاصله دارد، مجبورند برای تحصیل به محدوده ها و محلات مجاور بروند.

وی تصریح کرد: جالب اینجاست که اخیرا ساخت 2000 واحد مسکونی دیگر در آنجا شروع شده، بدون اینکه کم ترین توجهی به تامین سرانه های خدماتی شود و این یعنی ساکن شدن حدود 20 هزار نفر جمعیت در 4500 واحد مسکونی، بدون مدرسه و سایر سرانه های خدماتی، لذا تذکر من به مسئولین دستگاه ها و نهادهای مرتبط در تامین سرانه های خدماتی بخصوص وزارت راه و شهرسازی، سازمان زمین شهری، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و سایر دستگاه ها و نهادهایی که بصورت مستقیم مسئولیت تامین سرانه های این شهرک را دارند،‌ است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران  با بیان اینکه ساکنان این شهرک از خدمات شهرداری تهران رضایت داشتند، اظهار داشت: هرچند تامین سرانه های مذکور مسئولیت شهرداری تهران نیست اما قرار شد ما برای حل این مشکل جلسه ای را با حضور ریاست شورای شهر و شهردار با مسئولین مربوطه داشته باشیم.