رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: 17 هزارو 500 میلیارد تومان بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال 97 محقق نخواهد شد و به زعم من تنها 16 هزار میلیارد آن تحقق می پذیرد است و دلایلش در ردیف های بودجه آمده است.

 محمد سالاری روز یکشنبه در چهل و سومین جلسه شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه افزود:بودجه سال 96 شهرداری تهران نیز 17هزار و900 میلیارد تومان بود که 17 هزار و200 میلیارد آن محقق شد.

 وی گفت: در لایحه بودجه ای که شهرداری تهران برای سال 97 ارائه کرده مبلغ بودجه 17 هزار و500 میلیارد تومان اعلام شده که به گفته شهردار 2.2 درصد نسبت به گذشته انقباضی بسته شده است.

 

سالاری با مقایسه عملکرد بودجه 96 با سال 95 بیان کرد: بودجه سال 95، حدود 17 هزار و 900 میلیارد تومان نوشته شده بود که تا آخرهشت ماه 9 هزار و 300 میلیارد آن محقق شده بود و تفاوت آن با سال 96 این است که بودجه 96 تا آخر 9 ماه 9 هزارو 300 میلیارد محقق شده لذا احتمالا به اشتباه در چهار ماه پایانی سال 95 بیش از 50 درصد از بودجه آن سال محقق دانسته شده در حالیکه 5 هزار میلیارد تومان آن از محل وام بوده در صورتی که در بودجه 96 ، یکهزار میلیارد تومان از محل وام تامین خواهد شد.

 وی گفت: بودجه سال 96 شهرداری تهران 17 هزار و 900 میلیارد تومان بود که 17 هزار و 200 میلیارد تومان آن محقق شد، لذا 17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه 97 محقق نخواهد شد و به زعم من تنها 16 هزار میلیارد آن تحقق می پذیرد و دلایلش هم در ردیف های بودجه آمده است.

 سالاری تاکید کرد: وقتی مبلغ تعیین شده برای بودجه قابلیت تحقق را ندارد ورود به جزئیات بررسی آن غلط است.

 وی عنوان کرد: این لایحه باید برگردد تا با شهرداری به بحث و بررسی بیشتر آن بپردازیم.