محمد سالاری گفت: ساختار سازمانی شهرداری تهران اشکال دارد و معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران باید به تمامی معاونت ها تسلط داشته باشد و هنگامی که برنامه 5 ساله، عملیاتی شد تمامی تخصیص ها با محوریت معاونت برنامه ریزی انجام شود در صورتی که در طول سال های گذشته اینگونه نبوده است.

 رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 97 شهرداری تهران اظهار داشت: این لایحه به شهردارتهران که تازه 2 ماه است مستقر شده می گوید بودجه سال 97 را با چه اولویت ها، سیاست ها، راهبردها و الزاماتی به ما ارائه دهد. اما باید در نظر داشت که ما یک سند فرادست که همان برنامه 5 ساله دوم عملیاتی شهرداری تهران است را داریم که اکنون در سال پنجم آن قرار داریم بنابراین، برنامه و بودجه سال 97 باید برشی از برنامه 5 ساله دوم باشد، برنامه ای که بیش از 70 درصد احکام آن اجرا نشده و بودجه ها در راستای احکام مصوب تخصیص نیافته است.

وی ادامه داد: شورای پنجم و شهردار هنوز شناخت کافی از اینکه احکام برنامه در چه حوزه ای اجرایی شده و کدام حوزه اجرا نشده است ندارند و اگر بخواهیم این برنامه را ذیل برنامه دوم 5 ساله بنویسیم قطعا آینده خوبی نخواهد داشت لذا من معتقدم این برنامه باید ضمن اینکه نگاهی به برنامه پنج ساله دوم دارد ، نگاهی هم به برنامه های ما در آینده یعنی برنامه 5 ساله سوم داشته باشد. لذا از آنجاییکه برنامه دوم اجرایی نشده و بودجه ها بر اساس سلایق مدیران تخصیص داده شده باید قید تبعیت از برنامه 5 ساله دوم را از این لایحه حذف کنیم.

سالاری در ادامه به وجود اشکال ساختار سازمانی در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران باید به تمامی معاونت ها تسلط داشته باشد وهنگامی که برنامه 5 ساله، عملیاتی شد تمامی تخصیص ها با محوریت معاونت برنامه ریزی انجام شود در صورتی که در طول سال های گذشته اینگونه نبوده است.

وی افزود: یکی از اشکالات دیگری که موجب عملیاتی نشدن برنامه عملیاتی 5 ساله شد این بود که آموزش های لازم به سازمان ها، نهادها، معاونت ها، ادارات کل ، شهرداری های مناطق برای نحوه عملیاتی کردن برنامه داده نشده بود و لازم است موضوع آموزش و پشتیبانی نیز توسط معاونت برنامه ریزی انجام شود.