رییس کمیسیون معماری و شهر سازی شورای اسلامی شهر تهران ،گفت : در جلسات مکرر میان شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی مقرر شد به شرط انجام اصلاحات مد نظر شورای شهر و شهرداری، فرآیند ارجاع کار به مهندس ناظر مجددا به سازمان نظام مهندسی ارجاع داده شود.

محمد سالاری در دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورا با اشاره به جلسات برگزار شده میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران به میزبانی شوری شهر تهران اظهارداشت : در ابتدا باید این نکته را یاد آور شوم که شورای شهر به عنوان پارلمان محلی در مواردی که بر سر مباحث قانونی و تفسیر از قانون بین سازمان ها و نهاد ها مشکل ایجاد می شود می تواند به خوبی داوری کند

 وی در ادامه افزود: طی جلسات مکرر و پس از بر رسی های لازم ، مقرر شد تا کمیته ای مرکب از هیات 5 نفره (نماینده وزارت مسکن و شهر سازی، معاونت مسکن و ساختمان سازمان نظام مهندسی، شهرداری تهران، اداره کل شهر سازی استان تهران و معاونت معماری استان تهران ) و نیز نماینده شورای شهر تشکیل شود و موارد مورد بحث مرتفع گردد.

سالاری افزود: این کمیته مقرر کرد که با شرط لحاظ کردن اصلاحات مد نظر شورا و شهرداری در سامانه نرم افزاری سازمان نظام مهندسی و نیز تصویب کمیته مورد نظر فرآیند ارجاع کار به مهندس ناظر دوباره به سازمان نظام مهندسی ارجاع داده شود. برای این مهم نیز یک هفته زمان تعیین شده و امیدواریم به زودی این مسئله مرتفع گردد.