محمد سالاری نسبت به وضعیت بحرانی معاونتهای شهرسازی مناطق 22 گانه هشدار داد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر در تذکری به شهردار تهران و معاون شهرسازی شهرداری اظهار داشت: قریب به 5 سال از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران گذشته است اما بیش از 1000 بخشنامه صادره از سوی شهرداری و معاونت شهرسازی در مناطق به قوت خود باقی است و این در صورتی است که قرار بود با ابلاغ مفاد طرح تفصیلی و انجام تکالیف مربوطه تمامی بخشنامه های گذشته لغو و منتفی گردد و از اعمال سلایق شخصی توسط مدیران و شهرداران و ایجاد فضای رانتی جلوگیری به عمل آید.

وی ادامه داد: در سال اول شورای چهارم با پیگیری های کمیسیون شهرسازی و معماری تمامی بخشنامه های فوق لغو گردید اما متاسفانه به تدریج با رویکرد درآمدزایی و با رویکرد افزایش اختیارات مدیران و شوراهای معماری مناطق مجددا این بخشنامه ها اعمال می گردد.

این عضو شورای شهر تهران خطاب به شهردار تهران و معاون شهرسازی شهرداری اعلام کرد: حال و روز فرایند تصمیم گیری در معاونت های شهرسازی مناطق و شوراهای معماری بسیار نامناسب است و متاسفانه طی ماه های اخیر حتی از ارائه فرم های اعلام عوارض سیستمی و چاپی اجتناب می شود که این امر موجب سرگردانی و بلاتکلیفی شهروندان و گسترش تالی فاسد شده است.

سالاری همچنین در خصوص عدم برونسپاری کامل وظایف شهرسازی مناطق به دفاتر خدمات الکترونیک نیز تذکر داد و گفت: دفاتر خدمات الکترنیک ایجاد شد تا شرح وظایف مناطق در حوزه شهرسازی در فرایند صدور پروانه و گواهی ها به این دفاتر برونسپاری و فرایند صدور پروانه کوتاه تر شود و از تخلفات در این حوزه جلوگیری گردد این در حالیست که نه تنها این دفاتر ایجاد شده اند و بیش از 1500 نفر پرسنل و کارشناس جذب کرده اند ، معاونت های شهرسازی همچنان مانند گذشته و با تعداد افراد بیشتری درگیر فرایند صدور پروانه می باشند .

وی ادامه داد: قرار بود تسهیل گری برای مردم در این حوزه ایجاد گردد ولی آنچه اتفاق افتاده شهروندان می بایست هم به شهرداری و هم به دفاتر مراجعه کنند.

سالاری افزود: اگر واقعا فکر می کنید دفاتر الکترونیک مفید و موثر نبوده اند این موضوع را تعیین تکلیف کنید هرچند تجربه در حوزه های مختلف نشان می دهد برونسپاری ها به بخش خصوصی موفق بوده است .

وی در پایان خواستار تشکیل جلسه ای در هفته آتی به منظور حل و فصل این چالش ها شد.