این جلسه به درخواست شاخه مهندسان تعدادی از احزاب اصلاح طلب و برخی تشکل های حرفه ای با موضوع بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات و چالش های فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مدیریت شهری با حضور محمد سالاری، افشین حبیب زاده، مجید فراهانی، حسن خلیل آبادی و محمد علیخانی از اعضای شورای شهر تهران روز پنجشنبه در دفتر حزب همبستگی ایران اسلامی برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران مهم ترین عامل مشکلات بررسی شده را انحراف سازمان های نظام مهندسی و هیات مدیره آن ها از اهداف اصلی شکل گیری این نهاد فنی و حرفه ای اعلام کردند و این انحرافات را از مهم ترین عوامل بی اعتمادی عمومی اعم از مردم و اعضای نظام مهندسی به جایگاه این نهاد حرفه ای دانستند.

در پایان تاکید شد تا پیگیری تعیین تکلیف و رفع اختلافات وزارتخانه های مربوطه در این خصوص و نیز رسیدن به یک سازوکار و باور مشترک در اجرای مقررات ملی ساختمان بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در اولویت جدی شورای شهر تهران به عنوان پارلمان شهری قرار گیرد.