” طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی ” در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با حضور رئیس کمیسیون، قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری، رئیس مرکز مطالعات و امور بین الملل شهرداری، مدیرکل تدوین ضوابط و نظارت و صدور پروانه، مدیر عامل موسسه فناوران، رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان تهران، مشاور طرح تفصیلی و تعدادی از کارشناسان و مشاوران صاحب‌نظر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این طرح شهرداری تهران ملزم به انتشار اطلاعات شهرسازی پلاک‌های ثبتی که از ابتدای سال 97 اقدام به تشکیل و اخذ پروانه کردند و یا دارای تغییر یا تثبیت کاربرد هستند، شده است.