اعضای شورای شهر تهران بر غیر قانونی بودن تغییر پهنه زمینی در منطقه 5 که قرار بوده به بوستان مادر بدل شود تاکید کردند و نمایندگان شهرداری اعلام می کردند این زمین از ابتدا قرار نبوده است به بوستان عمومی تبدیل شود.

 

به گزارش خبرگزاری مهر ،جلسه کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با موضوع حفاظت از باغات کن و بررسی تغییر کاربری بوستان مادر برگزار شد .

 

پژمان پشمچی زاده در ابتدای این جلسه با تشریح وضعیت باغات کن در چند سال اخیر گفت: تلاش کرده ایم صدور پروانه ساخت و تراکم در این منطقه را براساس طرح تفصیلی محدود کنیم و ممنوعیت صدور مجوز نیز ایجاد کرده ایم.

 

وی با بیان اینکه از اردیبهشت سال 90 ممنوعیت صدور پروانه در این محدوده به شهردار منطقه ابلاغ شده است گفت: از زمان ابلاغ تا امروز عملا صدور مجوز متوقف و تنها در تیر ماه سال 90 تا آبان 92 شهروندانی که در این منطقه دارای حقوق محتسبه بودند برایشان جواز صادر شده است. ما تلاش کردیم با ابزار مختلف و محدودیت های بسیار مجوزهایی که در گذشته نیز صادر شده متوقف شود و عملا در این سالها ساخت و سازی در منطقه کن رخ نداده است.

 

پشمچی زاده با بیان اینکه ما در این محدوده دائما در حال مقابله با کسانی هستیم که قصد ساخت و ساز در این منطقه را دارند و با وجود خیر و شر زمین ها آنها را خریداری و برایشان پروانه ساخت دریافت کنند گفت: گروه دیگری که در این منطقه قصد تخریب باغات را دارند ساکنان منطقه هستند که به دلیل وسوسه ارزش افزوده زمینشان قصد تغییر کاربری زمین هایشان را دارند.

 

وی با بیان اینکه در مرز غربی جنوب منطقه کن طی دو سال اخیر 35 هکتار از حاشیه رودخانه تملک و به بوستان عمومی تبدیل شد که در حال حاضر بوستان جوانمردان در مرز رودخانه کن 55 هکتار است.

 

شهردار منطقه 5 با اشاره به بخش بندی زمین های منطقه کن گفت: دو محدوده bوc که بخش های حائل بین بخش مسکونی باغات به هم پیوسته کن هست برای تملک اولویت قرار دارند اما تملک همین بخش ها نیز بار مالی سنگینی به مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد. .اما در حال حاضر اقدام خاصی جز متوقف کردن صدور جواز ساخت در منطقه انجام نشده است.

 

در ادامه محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با بیان اینکه شهرداری با وجود تعهدات خود اقدامی در این رابطه انجام نداده است حال چرا فضای پارک مادر را در طرح جامع در پهنه G قرار دارد به فروش رسانده است گفت: استدلال فروخته شدن آن بوده که بخش هایی از باغات کن را خریداری کند که براساس گزارش ارائه شده از سوی شهردار منطقه اتفاقی نیز در این زمینه نیفتاده است. بلکه این زمین برای انجام یک پروژه عمرانی به سرمایه گذاری به عنوان طلبش واگذار شده است.

 

پشمچی زاده شهرداری منطقه پنج گفت: شهرداری در قبال تعهداتش بد عمل نکرده و 55 هکتار از منطقه کن را به فضای پارک عمومی جوانمردان بدل کرده است و همه این تغییرات در سه سال اخیر رخ داده است.

 

انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با بیان اینکه تبدیل رودخانه کن به بوستان جوانمردان اقدام مثبتی است گفت: اما این حرکت نباید سبب شود موضوعی مانند بوستان مادر تحت الشعاع قرار گیرد. بحث ما این است که آیا کمیسیون ماده پنج این اختیار را دارد که پهنه G را به M و R تبدیل کنند بدون آنکه در شورای عالی شهرسازی مطرح شود.

 

سالاری در ادمه سخنان انصاری گفت: به موجب تبصره های طرح تفصیلی کاربری های تثبیت شده تا سال 95 اجازه تغییر پهنه نداریم. این زمین زمانی متعلق به وزارت آموزش و پرورش و بانک ملی بوده و براساس توافق نامه انجام شده قرار بوده زمین های باقیمانده که هفت هکتار است به فضای سبز عمومی بدل شود اما هنگام پیاده سازی نقشه های یک ده هزارم به یک دو هزارم به مشاور گفته می شود که این زمینه ها را به M و R تبدیل کند.شهردار منطقه در نامه ای به شهردار اعلام کرده چون سرانه فضاهای سبز منطقه بیش از استانداردهای جهانی است این تغییر پهنه رخ دهد. اگر اینگونه تغییر پهنه رخ دهد سنگ روی سنگ بند نمی شود.

 

شهردار منطقه در واکنش به این سخنان گفت: روالی که انجام شده کاملا قانونی و روشن است. به استناد سامانه طرح تفصیلی این زمین در پهنه M و R است و ما خلاف قانون عمل نکردیم. به استناد عکس هایی هوایی این زمین در دهه 70 دارای درخت بوده که درختانش قطع می شود و که این عمل نشان می دهد نگاه مدیریت شهری به این زمین نگاهی درآمدزایی بوده است. در این 16، 17 سال اخیر هیچ تغییری در این زمین مشاهده نمی کنیم. اصلا قصد ایجاد بوستان مادر در این منطقه نبوده است.

 

صابری عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سخنان شهردار منطقه مبنی بر اینکه شهرداری برای حفظ باغات کن 55 هکتار را به بوستان تبدیل کرده است گفت: این فرضیه درست نیست که اگر ما در مکانی عملکرد خوبی داشته ایم اشتباه ما را در جای دیگر توجیه کنند مانند این می ماند که راننده ای 30 سال تخلف نکرده باشد و بعد از سه دهه تصادفی کند و بگوید چون در این مدت هیچ تخلفی نداشته ام مسئولیت بابت این تصادف نیز ندارم. این نوع استدلال ها از منطق حقوقی پذیرفته نیست.

 

وی با اشاره به اینکه خودش نیز از ساکنان این منطقه بوده است گفت: اینکه گفته می شود از ابتدا در این منطقه قصد ایجاد بوستانی را نداشتند برای ما ساکنان قدیمی این منطقه پذیرفته شدنی نیست و بهتر است اینگونه سخنان با احتیاط بیشتری گفته شود.

 

سالاری نیز خطاب به شهردار منطقه پنج گفت: هیچکدام از این اتفاق ها در زمان مدیریت شما در این منطقه نیفتاده است و کمیسیون ماده پنج، معاون شهرسازی و نماینده شهردار باید به این موضوع پاسخ دهند.

 

رحمت الله حافظی نیز با طرح این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی تغییر کاربری G به M و R باشد و آیا کمیسیون ماده پنج می تواند به طور قانونی این تغییر کاربری را انجام دهد گفت: اگر مدیران مربوطه پاسخگو نیستند در خواست می شود این موضوع در صحن طرح و به طور دقیق پیگیری شود.

 

نماینده معاون شهردار در این جلسه نیز با بیان اینکه از زمانی که سامانه طرح تفصیلی آغاز به کار کرده است هیچگاه این زمین در پهنه G قرار نداشته است گفت: تخلفی در این زمین رخ نداده است.

 

محمد حقانی نیز در این جلسه با بیان اینکه ما این موضوع را در جلسه غیر علنی و به خواست مردم منطقه مطرح کردیم گفت: سوابق این زمین بررسی شده است. زمین بوستان مادر در پهنه G قرار داشته است . در سال 88 شهردار وقت به مدیر کل شهرسازی نامه ای می نویسد که به دلیل بالا بودن سرانه های فضای سبز در منطقه این پهنه از G به M بدل شود که حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای سوم در تذکری خلاف بودن این عمل را اثبات و پروژه متوقف می شود. در پیش پروانه ای که برای زمین صادر شده اعلام شده تجهیز کارگاه اما در حال حاضر می بینید این زمین 18 متر گودبرداری شده.

 

کارشناس کمیته محیط زیست شورا نیز با بیان اینکه مستندات حکایت می کنند این زمین بدون طرح در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری داده است گفت: هیچ سندی در دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در خصوص تغییر کاربری این زمین وجود ندارد. این پرسش مطرح است که آیا این تغییر کاربری مراحل قانونی خود را سپری کرده است.

 

داوودپور نماینده شورای عالی شهرسازی نیز با بیان اینکه مراحل قانونی تغییر پهنه در این منطقه طی نشده است گفت: براساس مصوبات طرح جامع تهران کاربری این زمین برای فضای سبز عمومی است و براساس مصوبه طرح جامع تا سال 95 اجازه تغییر کاربری نداشته.

 

طبقی نماینده معاون شهرسازی شهردار نیز با تاکید بر اینکه این زمینه از ابتدا در پهنه G نبوده است گفت: هیچ تغییر پهنه ای رخ نداده است که کار غیر قانونی باشد.

 

سالاری افزود: شخص معاون شهردار قبول دارد که این زمینه در پهنه G است و تغییر کاربری نداشته است حالا شما چطور می گویید از ابتدا این زمین در پهنه M و R بوده است.

 

مهدی چمران نیز با بیان اینکه من اصل سند طرح جامع را دارم و باید به آن رجوع کنم تا ببینم در اصل سند این زمین در پهنه G بوده است یا نه گفت: تا آنجا که من خاطرم هست هرگز موضوع این زمین در کمیسیون ماده پنج طرح نشده است زیرا من در خصوص فضای سبز بسیار حساس بوده ام.

 

وی با اشاره به جلسه تدقیق طرح تفصیلی با طرح جامع گفت: در این جلسه دو هزار مورد بررسی شد که 800 مورد، مورد پذیرش قرار گرفت که ممکن است این موضوع نیز در جلسه تدقیق بررسی شده باشد.

 

در پایان قرار شد این موضوع دوباره در کمیسیون شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.

 

این جلسه با حضور محمد سالاری رئیس کمیسیون، مهدی چمران ، احمد مسجد جامعی، محمد حقانی، رحمت الله حافظی، پرویز سروری ،رییس کمیسیون نظارت شورا طبقی نماینده معاون شهرسازی شهرداری تهران ، نماینده شورای عالی شهرسازی ،شهردار منطقه پنج ،کارشناسان کمیسیون شهر سازی و …با موضوع صیانت از باغات کن و پروژه بوستان مادر برگزار شد.