رئیس کمیسیون  شهرسازی و معماری شورای شهر تهران یکی از مهمترین دلایل فرو نشست زمین در کلانشهر تهران را  برداشت نامتعارف آب های زیرزمینی دانست و گفت: کاهش میزان بارندگی ها نیز در نشست زمین تاثیر بسزایی دارد .

به گزارش مهر، محمد سالاری به تغییرات در جداره های رود دره ها به واسطه مصنوع سازی ها اشاره کرد و ادامه داد: این عمل مانع نفوذ آب در طول مسیر رود دره ها به زمین می شود ، البته میزان استحصال آب از منابع زیرزمینی نیز از نکاتی است که باید به آن توجه داشت چرا که متاسفانه در حال حاضر قسمت عمده ای از برداشت آب پایتخت برای تامین آب شرب چاه هایی است که از گذشته در شهر تهران حفر شده است.

وی در ادامه با تاکید بر جلوگیری از بارگذاری بیشتر در شهر گفت: جمعیت پذیری یکی از مهمترین دغدغه های پایتخت و مجموعه شهرهای تهران محسوب می شود چراکه جمعیت شهرنشینی به سرعت در حال افزایش است و آمارها نشان می دهد در سال 35  ، ۳۰ درصد جمعیت کل کشور در شهرها زندگی می کردند اما اینک  این رقم به ۷۰ تا ۷۲ درصد رسیده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزایش جمعیت را برابر با افزایش میزان مصرف آب دانست و تصریح کرد: این امر در نهایت باعث می شود که استحصال بیشتر از منابع آب زیر زمینی صورت بگیرد که به همراه جغرافیای خشک پایتخت و کاهش میزان بارندگی و برخی از مداخلات و عوامل انسانی که همزمان اتفاق افتاده است منجر به فرونشست در پایتخت شده است.با ادامه روند فرونشست ها در تهران ،شاهد عوارض و آسیب های جدی بر شریان های حیاتی وزیرساختها و لوله های آب و فاضلاب و گاز،سیستم های حمل و نقل  و راه های مواصلاتی و ریلی، دکل های فشار قوی و ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی خواهیم بود. 

سالاری با بیان این مطلب که مجموع این مسائل نشان ‌دهنده آن است که تهران آبستن اتفاقات وحشتناکی در زمان بروز حوادث غیرمترقبه خواهد بود، عنوان کرد: گسل‌های متعدد و وجود ۴ هزار هکتار بافت‌ فرسوده در پایتخت و همچنین بروز پدیده فرونشست زمین، در زمان حادثه‌ای همچون زلزله عاملی برای افزایش خسارات و کشتار خواهند بود و موجب افزایش کشتارهای ناشی از زلزله می‌شود.

وی در ادامه با تاکید برتوجه به پیامدهای فرونشست در شهر گفت: ما در حال حاضر در نشست زمین دارای شرایط بحرانی هستیم. بدون شک کنترل جمعیت کلانشهر تهران و مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز و شیوه های نادرست کشاورزی و مصارف صنعتی و شهری می توان از افزایش این مخاطره در پایتخت جلو گیری کرد .همچنین در نظر گرفتن مخاطره فرونشست در کنار مخاطراتی مانند زلزله و سیل در برنامه ششم کشور و تدوین برنامه هایی  برای مقابله با آن می تواند راهگشا باشد.