رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران گفت: برای بستن بودجه سال ۹۷ لازم است ابتدا اولویت ها و غفلت های برنامه ۵ ساله دوم عملیاتی را احصاء کنیم.

محمد سالاری در واکنش به ارائه طرح تعیین سیاست ها و الزامات تدوین بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهارداشت: در حال حاضر یکسال و نیم از برنامه دوم عملیاتی شهرداری تهران باقی مانده است و این در حالیست که طی سه سال گذشته مجموعه تخصیص اعتبارات و برش های سالانه بودجه کاملا مبتنی بر برنامه ۵ ساله دوم نبوده و بعضا تخصیص ها بر اساس سلایق مدیران صورت گرفته است، بنابراین ما به اهداف برنامه عملیاتی دوم نرسیده ایم .

 

وی ادامه داد: لذا اکنون نمی توانیم طی یک هفته در مورد سیاست ها و رویکردهای الزام آور برای شهرداری تهران در خصوص نحوه تدوین بودجه سال ۹۷ تصمیم بگیریم چراکه ما هنوز تکلیفمان در خصوص برنامه دوم مشخص نیست و ما باید ابتدا از مجموع دانش ضمنی شورا و شهرداری گذشته در مورد برنامه و موارد باقی مانده به یک اولویت بندی برسیم .

 رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با تاکید بر این که شناخت ما نسبت به برنامه دوم عملیاتی شهرداری تهران باید کامل باشد بیان کرد: اگر شناخت ما کامل نباشد چطور می توانیم به شهرداری بگوییم بر اساس چه اولویت هایی برنامه خود را بنویسد بنابراین بنظر من می بایست فرصتی داده شود تا طی جلساتی اولویت ها و غفلت های برنامه احصاء شود و اگر این اتفاق نیفتد، ما در بستن بودجه اولویت ها و ماموریت هایی را در حوزه ماموریت های ۶ گانه تکلیف می کنیم که نمی دانیم در گذشته در آن حوزه چه اتفاقی افتاده است.

 وی در پایان تاکید کرد: لازم است شهرداری تهران گزارشی در خصوص نحوه و میزان تحقق تکالیف تعیین شده در سال ۹۶ ارائه دهد.