اظهار نظر مسئولان کشور در خصوص لزوم اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک ملی» یا برجام 2  در داخل کشور توجه محافل سیاسی و تحلیلگران را به  این موضوع معطوف کرده است.

نخست رئیس جمهور از این ایده رونمایی کرد و خواستار تفاهم داخلی در موضوعات چالش برانگیز شد . برجام 2 مدل دیگری از همدلی و وحدت نیروهای درونی نظام برای اداره بهینه کشور در راستای توسعه و اعتلای کشور است. در حال حاضر که کشور از مرحله برجام یک با موفقیت عبور کرده ، اکنون زمان اجرای برجام 2 یا همان «برنامه جامع اقدام مشترک ملی» است، و در واقع مطرح شدن این موضوع از سوی رئیس جمهور فراخوانی  به منظور تقویت همدلی و تعامل میان جریان های سیاسی نظام و دعوت از آنها ، برای به صحنه آمدن در راستای  اجرای برجام 2 بود.

یکی از مهمترین ضرورتهای شکل گیری تفاهم داخلی  توجه به الزامات و پیش نیازهای گفتگو در داخل است. در واقع برای اجرای برجام 2 باید  موافق، مخالف و منتقد همه دست به دست هم بدهند تا مشکلات کشور حل شود . با توجه به اینکه دست اندرکاران نظام  در اهداف ملی و توسعه کشور اختلافی با هم ندارند  ، گام نهادن در مسیر اجرای برجام 2 با توجه به اینکه نظرات  آنها  تا حد نسبتا زیادی به هم نزدیک است، می تواند زمینه ساز تقویت وحدت ملی باشد.

 «برجام ٢» در معنایی دیگر می تواند تعبیری از «وفاق ملی» نیز باشد. در واقع  هر دو این کلمات یک چیز را نشانه رفته اند؛  و آن تغییر وضعیت سیاست داخلی از عدم توافق بر روی موضوعات تا جدال های سیاسی بی حاصل که وقت و توان کشور را می گیرد و آن را در مسیر نامناسبی قرار می دهد.

سران 3 قوه نیز در این موضوع اتفاق نظر دارند که باید مسائل کشور در چارچوب آرامش به پیش برود. به نظر می رسد بعد از آنکه جهانیان مدل اجرای برجام را برای حل سایر مسائل منطقه ای و جهانی مورد تاکید قرار دادند ، در داخل کشور نیز ضرورت گفتگو برای رسیدن به وفاق در دستور کار قرار گرفته است. تئوری های پسابرجامی منطبق بر  اتحاد و همگرایی نیروهای انقلاب در سطح ملی اکنون مدتی است که در کانون توجه قرار گرفته است. به همین منظور رایزنی هایی در سطح سران قوا آغاز شده تا با تاکتیک های همدلانه موثر بتوان بهترین راهکارها را برای حل مسائل داخلی در دستور کار قرار داد.

سران قوا برای تحقق وحدت ملی با محوریت رهبری  در یک نقطه مشترک  با نگرانی واحد ایستاده اند . با توجه به در پیش بودن انتخابات ،  فصل مشترک اظهارات مسئولان در این روزها مهیا کردن شرایط برای «مشارکت بالا» و «حضور حداکثری» مردم در انتخابات است. دولت و نهادهای قانونی از هیچ تلاشی برای برگزاری شکوهمند انتخابات فروگذار نکرده اند بنا بر این به نظر می رسد دستیابی به دورنمای موفقی از تعامل و همگرایی در داخل با وجود اختلاف نظرهای جزیی کار چندان سختی به نظر نمی رسد.

به نظر می رسد عبور از بحران  هسته ای  و حصول برنامه جامع اقدام مشترک  میان ایران و 1+ 5 پیش زمینه ای برای گشایش  در سطح کلان کشور به منظور حل چالش ها و بحرانها  شده است. با توجه به شرایط بحرانی در منطقه و تلاش دشمنان منطقه ای و بین المللی برای آسیب زدن به کشور  ضرورت  صف آرایی داخلی جناحها و جریان ها  براساس وفاق ملی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.