سالاری برای سومین سال متوالی بعنوان رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شد.

 

طی جلسه روز سه شنبه اعضای کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران سرنوشت اعضا و رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا مشخص شد.

 

 

 

بر این اساس محمد سالاری به عنوان رییس ، محمد مهدی تندگویان به عنوان نایب رییس و هادی ساعی به عنوان مخبر کمیسیون انتخاب شدند.