محمد سالاری گفت: اتفاقی مانند حادثه انفجار لوله گاز در غرب تهران این هشدار را برای دولت ، مجلس و مدیریت شهری را دارد که  تحقق مدیریت یکپارچه شهری یکی از ضروریات در کشور است .

محمد سالاری ، رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به حادثه دیروز محله شهران گفت: آتش سوزی در محله شهران واقع در غرب تهران یک هشدار جدی برای تمامی نهادها ، سازمان ها و مسئولین کشور است چراکه ما بدلیل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری شاهد موازی کاری تمامی نهادهای خدمتگزار در شهر هستیم و اطلاعات مربوط به آب ، گاز ، تلفن ، برق ، شبکه ه راه ها و مترو در اختیار یک نهاد واحد مانند شهرداری قرار ندارد.

وی ادامه داد: خیلی متاسفیم که با وجود گذشت سال ها از تاسیس رصدخانه شهر تهران و با وجود ایجاد وضعیت نرم افزاری قابل توجهی برای ارائه داده های مربوط به تمامی سازمان ها و نهادهای شهر تهران ، تاکنون معدود سازمان و یا نهادی  نسبت به ارائه اطلاعات خود به رصد خانه اقدام کرده است.

سالاری تاکید کرد: اتفاقی مانند حادثه انفجار لوله گاز در غرب تهران این هشدار را برای دولت ، مجلس و مدیریت شهری را دارد که  تحقق مدیریت یکپارچه شهری یکی از ضروریات در کشور است ، چراکه اکنون که 70 درصد جمعیت کشور در شهر ها بویژه در شهر تهران زندگی می کنند این ضرورت نیز وجود دارد که تمامی دیتاها و اطلاعات مربوط به سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله آب ، برق ، گاز، تلفن و شبکه های راهی و مترو و سایر تاسیسات شهری در ابعاد و حوزه های مختلف می بایست در یک جا بصورت واحد جمع آوری و در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد که همان تحقق مدیریت یکپارچه شهری است.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران  با انتقاد از تاخیر در عملکرد سازمان های درگیر با این حادثه اظهار داشت: اینکه اداره گاز با تاخیر قابل توجهی اقدام به قطع گاز لوله ها نموده است بسیار نگران کننده می باشد.

وی افزود: مجموع این اتفاقات نشاندهنده آنست که تهران آبستن اتفاقات  وحشتناکی  در زمان بروز حوادث غیرمترقبه خواهد بود و تمامی تاسیسات شهری و شبکه ها و قنات هایی که در زیر زمین رها شده اند، در زمان حادثه ای همچون زلزله  عاملی برای افزایش خسارات و کشتار خواهند بود . در صورتیکه در کشور های در حال توسعه که شهرهایشان دارای مدیریت یکپارچه هستند در زمان وقوع حوادث ،تاسیسات شهری آن ها برای کاهش خسارات و تلفات به کمک آنها می آید.

سالاری با اشاره به بی برنامگی در ایجاد تاسیسات شهری در تهران از گذشته تا کنون گفت: متاسفانه تمامی تاسیات شهری ما بدون اینکه سازمان و نهادی بصورت هماهنگ در یک اتاق فکر متمرکز نسبت به طراحی و ایجاد شبکه ها و تاسیاسات شهری اقدام کرده بشاد ، ایجاد شده است.

این عضو شورای شهر تهران افزود: اتفاق امروز این هشدار را می دهد که پدافند غیرعامل از مهم ترین ضروریات مدیریت شهری و دولت است که متاسفانه ما در کلان کشور و شهر تهران در فرایند طراحی پروژه ها و امکان سنجی های مربوطه  شاهد بی اهمیتی به پدافند غیر عامل هستیم و در اجرای پروژه های شهری پدافند غیرعامل مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی در پایان گفت: خوشبختانه در حادثه محله شهران از آنجاییکه در زمان خلوتی معابر بوده شاهد کشتار زیادی نبودیم و امیدواریم این اتفاق هشداری باشد برای مسئولین علی الخصوص شهرداری تهران ،که مهم افتتاح پی در پی پروژه ها  و لیست کردن پروژ ه ها نیست بلکه مهم اینست هر پروژه ای با در نظر گرفتن تمامی مطالعات مربوطه و پیوست های مختلف از جمله پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و ایمن، اجرا و به سرانجام برسد.