رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به حجم بالای بدهی های شهرداری تهران و اعتبارات لازم برای پروژه های نیمه تمام ، برنامه 5 ساله دوم نیاز به بازنگری جدی دارد.

محمد سالاری در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به گزارش نظارتی پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سال 94 شهرداری تهران که توسط کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد اظهار داشت: این گزارش باید در کنار گزارش شهرداری تهران در خصوص دیون و بدهی های شهرداری قرار گیرد .

وی ادامه داد :بر اساس این گزارش بیش از 50 درصد مشکل پروژه های نیمه تمام شهرداری تهران به عدم تامین مسائل مالی بر می گردد و برای انجام این پروژه ها به نرخ امسال 41000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و بر اساس گزارش شهردار تهران که دو هفته گذشته در صحن شورا ارائه شد ، دیون شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از 20 هزار میلیارد تومان است که البته هنوز مستندات و پیوست های آن گزارش به اعضا ارائه نشده است و آن گزارش قطعا نیاز به راستی آزمایی جدی دارد و ما حتما آنرا پیگیری خواهیم کرد. با اینحال مجموعه بدهی ها به انضمام اعتبارات لازم برای اتمام پروژه های نیمه تمام بیش از60 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.لذا بنده فکر میکنم ما روزی که برای تدوین برنامه 5 ساله دوم تصمیم گرفتیم با چنین موضوعاتی مواجه نبودیم بنابراین اکنون ضرورت دارد ما جلسات فشرده ای برای بازبینی ، و بازنگری و اصلاح برنامه 5 ساله داشته باشیم . چراکه ما در آن زمان با یک روند انبساطی بودجه شهرداری تهران را سال به سال اضافه کردیم و براساس آن بودجه ها ،ماموریت تعیین کردیم و در مقابل آن از شهرداری مطالبه هم داریم . اکنون با توجه به حجم بالای بدهی ها و اعتبار لازم برای پروژه های نیمه تمام می بایست یک تجدید نظر جدی در برنامه 5 ساله انجام دهیم و در کنار آن موضوعات دیگری مانند رکود ساخت و ساز که قسمت عمده درآمد شهرداری های از محل عوارض ساخت و ساز است قطعا در تحقق برنامه هایی که ما تصویب کردیم دچار مشکل خواهیم شد ، البته با اصلاح رویکرد کمیسیون ماده 5 و اجتناب از رویکرد صرف درآمدزایی که با نظارت شورا و کمیسیون شهرسازی و معماری صورت پذیرفت هم موجب شد بخشی از درآمدی که قبلا شهرداری ها پیش بینی می کردند حذف شود. بنابراین مجموعه موارد مذکور نشان می دهد دیگر امکان تحقق برنامه 5 ساله دوم وجود ندارد در بسیاری از حوزه ها ما به عنوان پارلمان محلی می بایست این برنامه را اصلاح کنیم و درخواست دارم در دستور کار شورا قرار گیرد.