رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بر لزوم بازنگری در سازو کار سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران تاکید کرد.

محمد سالاری در گفت و گو با ایلنا با اشاره به بحران پروژه های مشارکتی در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران از جمله منطقه 16 گفت: غالب پروژه های مشارکتی شهرداری منطقه 16 با بخش خصوصی که قراردادهای آن در دوره گذشته مدیریت شهری منعقد شده با مشکل مواجه است و این امر باعث شده که بخش قابل توجهی از سرمایه مالی این منطقه در پروژه های مشارکتی بلاتکلیف بماند.

وی ادامه داد: این در حالیست که منطقه 16 جزو مناطق جنوبی و کم برخودار است که به لحاظ کیفیت زندگی نیز در سطح نگران کننده ای قرار دارد و برای رفع مشکلات نیاز جدی به درآمد به منظور تامین سرانه های خدماتی و همچنین پیشبرد پروژه های عمرانی و ماموریت های مدیریت شهری دارد.

سالاری اضافه کرد: شهرداری منطقه 16 پیگیری های بسیار خوبی را از سوی اعضای شورا و مسئولین ستادی شهرداری تهران برای تعیین تکلیف این پروژه های مشارکتی که در سال های گذشته منعقد شده اند ، آغاز شده است که امیدواریم بزودی به نتیجه برسد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به پروژه پارکینگ شوش در منطقه 16 بیان کرد: پروژه های مشارکتی این منطقه مراحل مختلف پیشرفت ساخت و ساز قرار دارندکه دلایل مختلف از جمله مشکل اسناد و یا مشکل شریک با پیمانکاران مربوطه یا عدم شفاف بودن قراردادهای فی مابین متوقف مانده اند و این در حالی است که با اتمام این پروژه ها و تعیین تکلیف آن ها بین 80 تا 800 میلیارد تومان درآمد برای شهرداری این منطقه ایجاد خواهد شد.

وی همچنین در خصوص پروژه نیمه کاری موسوم به مسافر در منطقه 16 گفت: این پروژه یک مجتمع تجاری است که قراداد آن از سال 84 با مشارکت سازمان پایانه های شهرداری و منطقه16 منعقد شده است اما متاسفانه مشکلاتی که در فرایند انعقاد قرارداهای مشارکتی با شهرداری تهران وجود دارد موجب شده علی رغم اتمام قسمت عمده ای از عملیات عمرانی این پروژه بلاتکلیف بماند. شهرداری منطقه می تواند بین 100-120 میلیارد تومان از این پروژه به موجب سهم خود برداشت منابع مالی داشته باشد.

سالاری در ادامه به گزارش های دریافتی کمیسیون شهرسازی و معماری از مناطق 22 گانه اشاره کرد و گفت: این گزارش ها نشان می دهد که اساسا سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران که یکی از بخش های مهم اقتصادی شهرداری تهران است و می بایست بخش عمده ای از منابع درآمدی شهرداری از محل فعالیت های این سازمان با مشارکت شهرداری های مناطق و از محل تعریف پروژه های مشارکتی با بخش خصوصی باشد اما متاسفانه اکثر این پروژه ها در فرایند اجرا و اتمام و بهره برداری و یا انتقال سند با مشکل مواجه هستند .

وی تصریح کرد: این مساله ضمن بلاتکلیف نگهداشتن بخش عمده ای از منابع درآمدی شهرداری تهران در پروژه های مشارکتی ، موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران و شرکا برای مشارکت با شهردای تهران شده است و همین امر موجب شده که این سازمان نتواند وارد مشارکت های گسترده تری با بخش خصوصی شود.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: امروز وقتی فعالیت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران را با سایرکلانشهرها مقایسه میکنیم، مشاهده می کنیم که کلانشهرهایی که دیرتر از شهرداری تهران نسبت به ایجاد این سازمان اقدام کردند اکنون منابع درآمدی قابل توجهی را از این محل کسب می کنند.

سالاری با اشاره به اهمیت اجرای پروژه های مشارکتی در درآمدزایی برای شهر اظهار داشت: می بایست بصورت جدی در سازوکار فعالیت های سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران یک تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و در مدل و نوع مشارکت این سازمان با بخش خصوصی تغییرات اساسی و بنیادی صورت گیرد . و هم اصل مجموعه قرارداهایی که منعقد می شود شفاف و مبتنی بر اصول و قواعد و قوانین فرادست باشد و هم املاک و اراضی که به اشتراک گذاشته می شود چه از سوی شهرداری تهران و بخش خصوصی املاک و اراضی باشند که دارای معارض نباشند و اسناد مالکیت آن ها احراز شده باشد و سپس مشارکت صورت گیرد و قطعا کمیسیون شهرسازی و معماری شورا این موضوع را پیگیری خواهد کرد .

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: با توجه به اینکه شهرداری تهران در این مقطع با مشکلات جدی درآمدی مواجه است و اساس رویکرد مدیریت شهری در دوره پنجم هم مانند دوره گذشته اخذ درآمد از محل بارگذاری و تراکم فروشی خارج از طرح تفصیلی و رویکردهای قبلی کمیسیون ماده 5 و شوراهای معماری مناطق و تخلفات ساخت و ساز نیست لذا می بایست شورای پنجم و شهرداری تهران نسبت به فعال کردن بخش های اقتصادی و درآمدزایی شهرداری اقدام کند که یکی از این سازوکارها بازنگری در سازوکار سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی است.