محمد سالاری در گفت و گو با تیترشهر در خصوص برنامه سوم توسعه شهر تهران گفت: برنامه ای که ابتدا توسط شهرداری به شورا ارائه شد بنا به استنادات و مواردی که اکثر همکاران در شورا گفتند دارای اشکالات قابل توجهی است. این برنامه هم به لحاظ رعایت مدل برنامه نویسی و هم به لحاظ سلسله مراتبی که در برنامه نویسی در نظر گرفته شده، ایراد دارد، همچنین منابع و مصارفی در این برنامه به صورت قابل توجهی ارائه نشده بود.

وی ادامه داد: متاسفانه برنامه سوم با شتاب زدگی جدی جمع بندی شده است از این رو در سلسله جلسات کارشناسی که معاونت برنامه ریزی در خصوص برنامه سوم با حضور دانشگاهیان برگزار کرد، اتفاقات خوبی رقم خورد اما در جمع بندی نظرات، شتاب زدگی وجود داشت که شاهد نابهنجاری در برنامه بودیم.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در این برنامه بعضا احکام و پروژه ها در کنار راهبردها قرار گرفته اند و سلسله مراتب رعایت نشده است؛ اما امیدواریم با توجه به ورود تمام کمیسیون های تخصصی به موضوع برنامه سوم و با توجه به تصمیمی که گرفته شد، به معاونت برنامه ریزی وقت 15 روز مهلت داده شد تا نسبت به بازآرایی مجموعه این اشکالات، اقدام کنند.

وی افزود: در کمیسیون تخصصی شهرسازی و معماری شاهد تعاملات خوبی هستیم و جمع بندی ها تاکنون نسبتا قابل قبول است؛ در کمیسیون های دیگر نیز به صورت مستمر کارشناسان با شهرداری تهران تعامل می کنند و تضارب آرا شکل گرفته است .امیدوارم بازآرایی برنامه مورد قبول اعضای شورای شهر واقع شود البته هنوز هم نمی توان اظهار نظر قطعی کرد؛ اما احتمال اینکه مورد قبول شورا واقع شود زیاد است.

سالاری با بیان اینکه موضوع تغییر برنامه همزمان با تغییر شهردار تهران درست نیست اظهار داشت: برنامه ای که در حال حاضر در حال اصلاح است مبتنی بر اسناد فرا دست می باشد . شهر تهران دارای طرح جامع و تفصیلی، طرح های موضعی و موضوعی و همچنین مصوبات شورای شهر و برنامه پنج ساله دوم است، رویکردها و مسائل کلیدی هم طی مصوبه ای توسط شورای شهر به شهرداری ارائه شده است و هر شهردار مبتنی بر آن باید برنامه را بنویسد و بر این اساس تغییر رویکرد ها در تدوین برنامه تاثیر گذار نیست.

وی افزود: شهرداران ممکن است اولویت هایی داشته باشند و ما نمی توانیم برنامه را معطل بگذاریم. برنامه ای که نوشته شده دارای انعطاف پذیری است و قابلیت آن را دارد تا رویکرد شهردار منتخب در آن اولویت بندی ها لحاظ شود.