قائم مقام حزب همبستگی ایران اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: اجرایی شدن این طرح علاوه بر شایسته گزینی می‌تواند به افزایش افق دید نمایندگان و کارایی بیشتر مجلس در قانون گذاری و نظارت و حاکم شدن کلان نگری به جای بخشی نگری در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود؛ چراکه ادامه روند کنونی و تمرکز نمایندگان مجلس بر حوزه‌های انتخابیه و عملکردهای مبتنی بر تعلقات منطقه‌ای، تشکیل مجلسی فرادست همانند مجلس سنا را ضروری می‌کند.

 محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، برگزاری انتخابات با شرایط فعلی به خصوص در برخی مناطقی که نمایندگان با آرای بسیار کمی می‌توانند به مجلس راه پیدا کنند را بستر مناسبی برای خرید احتمالی رأی و اعمال نفوذ برخی مناسبات قومی و محلی و بروز و ظهور رفتارهای پوپولیستی و عوام‌گرایانه دانست و افزود: برگزاری استانی انتخابات علاوه بر این‌که به دلیل گستردگی و افزایش چشمگیر تعداد رأی دهندگان در یک حوزه انتخابیه احتمال خرید رأی را به حداقل می‌رساند، باعث برچیده شدن بساط رفتارها و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر محلی گرایی و حب و بغض‌های ناشی از تعصبات قومی و قبیله‌ای از انتخابات مجلس می‌شود.

 این عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های بزرگ مجلس که باعث تقلیل جایگاه نمایندگان و فراموش شدن کلان‌نگری در پارلمان کشور شده است، محدود شدن نمایندگان در حوزه انتخابیه است که بخش اعظمی از انرژی و وقت آنان را برای حل مشکلات یک بخش بسیار کوچک به خود اختصاص می‌دهد. این محصور شدن فکر و ایده در یک محدوده و اصرار و لابی‌گری برای جذب بودجه و اجرای برخی پروژه‌ها بدون نیازسنجی، پیوست‌های مطالعاتی و توجیه اقتصادی، آسیب‌های فراوانی را به اقتصاد ملی وارد کرده و در درازمدت و با زیاندهی پروژه‌ها و تعطیلی کارخانجات، منجر به افزایش نارضایتی‌های مردمی و کاهش سطح اعتماد عمومی می‌شود.

 این عضو شورای اسلامی شهر تهران، استانی شدن انتخابات را باعث تقویت و افزایش نقش احزاب در اداره کشور دانست و افزود: با جدی شدن حضور احزاب در انتخابات و معرفی کاندیداهای حزبی و برنامه‌محور که مطمئناً از چهره‌های شناخته شده، صاحب نظر و کلان‌نگر انتخاب خواهند شد، شاهد مجلسی قدرتمند خواهیم بود که قانون‌گذاری و نظارت را در مقیاس ملی پیگیری کرده و به دلیل پشتوانه و رفتار حزبی کاندیداها، مطالبه‌گری های مردمی به یک نهضت پاسخگویی که در شرایط کنونی هیچ جایگاهی در میان مسئولان ندارد منتج خواهد شد.