محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نشست علمی- تخصصی مگامال ها در تهران گفت: بطور کلی نمی توان گفت مال ها و مگامال ها یک تهدید هستند و بصورت صفر و صدی با این پدیده برخورد کرد.

وی ادامه داد: اشکال حدود ۴۰۰ مال ایجاد شده در شهر تهران اینست که بدون توجه به طرح تفصیلی و بدون داشتن پیوست های مطالعاتی ایجاد شده اند و در ایجاد آن ها صرفا درآمدزایی مدنظر قرار گرفته است.

به گفته سالاری بر اساس طرح تفصیلی قرار بوده مال ها بر اساس نیازسنجی محلات ایجاد شوند در حالی که اکنون مال ها نه در مقیاس محلی که در مقیاس شهر فعالیت می کنند که تبعات ترافیکی نگران کننده ای را نیز ایجاد کرده و سکونتگاه های آن محلات با مشکلات اساسی مواجه شده اند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با طرح این پرسش که اکنون برای حل این مشکل چه باید کرد؟ گفت: باید طرح های جامع و تفصیلی بازنگری شوند و در مورد پهنه های m و s تجدید نظر کرد. بطور کلی باید از تدوین طرح های جامع بلند مدت عبور کنیم و به سمت برنامه ریزی های غلتان برویم.

محمد سالاری یکی دیگر از راههای حل چالش مگامال ها را سختگیری درزمان تصویب پیوست های مطالعاتی لازم پاساژها و مال دانست و افزود: شهرداری، عوارض مربوطه را در زمان صدور پروانه دریافت نکند بلکه این عوارض در فرایند بهره برداری دریافت شود تا منجر به کسب درآمد پایدار برای شهر شود.

وی افزود: بخش تولید باید به مال ها که به فضاهای مصرف تبدیل شده اند پیوند داده شوند. اکنون مال ها تبدیل به مرکز فروش کالاهای برندهای خارجی و خروج ارز از کشور شده و اقتصاد خرد محلات را فلج کرده است در حالیکه براساس طرح تفصیلی، شهرداری مکلف به تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در محلات و مناطق است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا گفت: با تدوین بسته های تشویقی، بخشی از فضاهای تجاری و مال ها را به محیط های کاری و شرکتی ارزان قیمت برای استارتاپ ها و کسب و کارهای خرد و متوسط تبدیل کنیم.