محمد سالاری روز چهارشنبه در نشست علمی- تخصصی مگامال ها در تهران گفت: در ایجاد مال ها در تهران صرفا درآمدزایی مدنظر قرار گرفته است.

وی، بازنگری در طرح های جامع و تفصیلی را لازمه کاهش چالش های ناشی از رشد بی رویه مال ها عنوان کرد و گفت: بطور کلی نمی توان گفت مال ها و مگامال ها یک تهدید هستند و بصورت صفر و صدی با این پدیده برخورد کرد.

سالاری ادامه داد: بر اساس طرح تفصیلی قرار بود مال ها بر اساس نیازسنجی محلات ایجاد شوند در حالی که اکنون مال ها نه در مقیاس محلی که در مقیاس شهر فعالیت می کنند.

وی افزود: این مال ها، تبعات ترافیکی نگران کننده ای را ایجاد کرده و سکونتگاه های محلات را با مشکلات اساسی مواجه کرده اند.

وی با طرح این سوال که برای حل این مشکل چه باید کرد، تاکید کرد: باید طرح های جامع و تفصیلی بازنگری شوند و در مورد پهنه های m (مختلط) و s (تجاری) تجدید نظر کرد و از تدوین طرح های جامع بلندمدت عبور کنیم.

سالاری با بیان اینکه باید پیوست های مطالعاتی لازم در زمان تصویب پاساژها و مال سختگیرانه تر باشد، خاطر نشان کرد: یکی از راه ها این است که شهرداری، عوارض مربوطه را در زمان صدور پروانه دریافت نکند بلکه این عوارض در فرایند بهره برداری دریافت شود تا منجر به کسب درآمد پایدار برای شهر شود.

وی با بیان اینکه بخش تولید باید به مال ها که به فضاهای مصرف تبدیل شده اند پیوند داده شود، اظهار داشت: اکنون مال ها به مرکز فروش کالاهای برندهای خارجی و خروج ارز از کشور تبدیل شده و اقتصاد خرد محلات را فلج کرده است.

وی گفت: این در حالی است که براساس طرح تفصیلی، شهرداری مکلف به تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در محلات و مناطق است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: باید با تدوین بسته های تشویقی، بخشی از فضاهای تجاری و مال ها را به محیط های کاری و شرکتی ارزان قیمت برای استارتاپ ها و کسب و کارهای خرد و متوسط تبدیل کنیم.