رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: پرداخت بودجه کلان شهرها در زمینه محیط زیست با هدف رفع مشکلات آلودگی هوا بازنگری شود.

 

محمد سالاری در نشست تخصصی روسای شوراهای اسلامی ، شهرداران و مدیران کل حفاظت محیط زیست در ارتباط با مسیر راه سبز که در سالن اجتماعات شهرداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: وی افزود: با توجه به چالش هایی که وجود دارد تحقق این مهم می تواند تاثیر بسزایی در حفظ محیط زیست داشته باشد.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران به محیط زیست به عنوان یک دغدغه مهم مورد توجه قرار دارد ، بیان کرد: ما باید اعتماد مردم را به خودمان جلب و تقویت کنیم تا معضلات موجود در محیط زیست به نحو مطلوبی برطرف شود.

 

محمد سالاری با اشاره به حضور وزیر نفت در صحن علنی شورا و تشکیل یک کارگروه برای رفع مشکلات محیط زیست ، اظهار داشت : وزیر نفت در این جلسه بیان کرد که حاضر است با وجود همه مشکلات نقدینگی و بودجه ای، بدون هیچ سقفی برای توسعه حمل و نقل و ناوگان عمومی ، تخصیص اعتبار صورت گیرد تا مشکلات آلودگی هوا برطرف شود.

 

وی با اشاره به اهداف تشکیل مجمع جهانی شهرهای اسلامی بیان کرد: باید در ارتقای کیفیت زندگی مردم به عنوان یکی از اهداف تشکیل این مجمع ، توجه ویژه صورت گیرد.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: در یک طرح دو فوریتی ، شورای شهر تهران، عضویت این شهر را در مجمع جهانی شهرهای اسلامی مصوب کرده است.