رئیس کمیسیون مشهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: هنوز پروانه ساخت دربوستان مادر صادر نشده است.

 

محمد سالاری در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت زمین بوستان مادر در منطقه 5 تهران گفت: این موضوع توسط اعضای شورای عالی شهرسازی در حال پیگیری است.

 

وی با بیان اینکه بر اساس اسناد و مدارک این زمین ابتدا 11 هکتار بوده است که 5 هکتار آن در سال 73 به تعاونی مسکن آموزش و پرورش و بانک ملی واگذار می شود گفت: قرار بود فرایند ساخت و ساز در این زمین بر اساس فرمول 30،70 باشد و باقی زمین را نیز شهرداری تهران تبدیل به پارک عمومی کند.

 

سالاری با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته اقداماتی برای احداث این پارک صورت گرفت حتی تابلوی احداث بوستان مادر نیز در منطقه نصب شده است گفت: شهردار منطقه 5 طی مکاتبه ای که با شهردار تهران انجام می دهد مبنی بر اینکه با توجه به بالاتر بودن سرانه های فضای سبز منطقه با تغییر کاربری این زمین می توان برای منطقه درآمد زایی کرد و بر اساس شواهد این زمین به پهنه تجاری و اداری تبدیل شده و به نهادی در مقابل مطالباتی که از شهرداری داشته واگذار می شود.

 

وی تاکید کرد: هنوز پروانه ساخت برای این زمین صادر نشده و خریدار زمین با یک پیش پروانه خاکبرداری از زمین را آغاز کرده است. همین موضوع باعث اعتراض اعضای تعاونی مسکن و ساکنان منطقه که منتظر احداث بوستان در محل زندگی شان بودند شد .

 

سالاری با بیان اینکه این موضوع در شورای عالی شهرسازی بررسی شد، گفت: معاون شهرسازی شهردار اعلام کرد کاربری این زمین حفاظت شده و تغییر کاربری ضورت نگرفته است و شهرداری تغییر پهنه ای نداده است و قرار شد برای بررسی دقیق تر با حضور اعضای شورای عالی شهر سازی، اعضای شورا و مدیران شهرداری از منطقه بازدیدی شود.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: در این رابطه تخلف آشکار انجام شده با نظارتهای اجتماعی شکل گرفته از انجام آن جلوگیری می کنیم.